Chiêu sinh – lớp bồi dưỡng báo cáo viên cảm tình Đoàn năm 2016

Đối tượng:

– Lớp 1:  Đội ngũ cán bộ Đoàn dự nguồn là báo cáo viên cảm tình Đoàn.

– Lớp 2:  Là báo cáo viên cấp quận huyện Đoàn và tương đương.

Thời gian: 05 ngày, từ ngày 08/03/2016 đến ngày 12/03/2016.

Địa điểm: Trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

Nội dung, chương trình học: 50 tiết, gồm:

– Chuyên đề: Một số vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Chuyên đề: Một số vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Chuyên đề: Phấn đấu trở thành đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

– Chuyên đề: Truyền thống anh hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh.

– Phương pháp thiết kế giáo án và tổ chức báo cáo các chuyên đề.

– Phương pháp tuyên truyền miệng.

– Giảng tập, thi.

 Đăng ký:

Các cơ sở Đoàn cử cán bộ đi học: lập danh sách (theo mẫu) gửi về phòng Đào tạo trường Đoàn Lý Tự Trọng (Số 03 Dân Chủ – P. Bình Thọ – Q. Thủ Đức, điện thoại: 08.37228778, email: phongdaotao_truongdoan@yahoo.com.vn từ ngày 19/02/2016 đến ngày 07/03/2016).

Kinh phí:

          – Trường Đoàn chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức lớp, báo cáo viên.

          – Cơ sở Đoàn: hỗ trợ tiền tài liệu, in ấn giấy chứng nhận 200.000đ (hai trăm ngàn đồng)/học viên (nộp về tổ tài chính trường Đoàn Lý Tự Trọng). Ngoài ra, tùy vào tình hình thực tế đơn vị xem xét hỗ trợ các chi phí khác: ăn, đi lại,… cho học viên.