Thông báo – Mở lớp bồi dưỡng Báo cáo viên cảm tình Đoàn

1. Đối tượng: Cán bộ Đoàn – Hội – Đội, đoàn viên các cơ sở Đoàn trong và ngoài thành phố.

2. Thời gian, hình thức học:

+ Thời lượng khóa học: 05 ngày

+ Thời gian học: Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017.

+ Hình thức học: Tập trung (2 buổi/ngày)

3. Học phí: 800.000 đ (Tám trăm ngàn đồng) bao gồm:

– Chi phí tài liệu học tập, powerpoint bài giảng và tư liệu, phim ảnh phục vụ giảng dạy 3 bài cảm tình Đoàn.

– Chi phí giấy chứng nhận.

– Chi phí báo cáo viên.

– Chi phí cơ sở vật chất (Phòng học máy lạnh, có trái cây, nước uống cho học viên trong suốt các buổi học).

Ngoài ra, tùy điều kiện thực tế các đơn vị cử cán bộ đi học xem xét hỗ trợ cho học viên các chi phí khác: ăn uống, đi lại, lưu trú…(Trường Đoàn có khu lưu trú dành cho học viên và căn tin phục vụ ăn uống theo nhu cầu của học viên).

4. Nội dung chương trình:

– Nội dung và phương pháp giảng dạy chuyên đề 1: “Một số vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam” – (bổ sung một số nội dung mới).

– Nội dung và phương pháp giảng dạy chuyên đề 2: Một số vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” – (bổ sung một số nội dung mới).

– Nội dung và phương pháp giảng dạy chuyên đề 3: Phấn đấu trở thành đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh” – (bổ sung một số nội dung mới).

– Kỹ năng trình bày dành cho báo cáo viên.

– Kỹ năng tổ chức trò chơi – giao lưu trong giảng dạy.

– Phương pháp soạn giảng 3 bài cảm tình Đoàn.

– Giảng tập.

– Thi thực giảng.

5. Địa điểm học: Trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

6. Đăng ký và thông tin liên hệ::

Cá nhân, đơn vị cử cán bộ đi học lập danh sách (theo mẫu) gởi phòng Hợp tác phát triển trường Đoàn Lý Tự Trọng trước ngày 06/12/2017.

Phòng Hợp tác phát triển trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

Điện thoại: (08) 37 22 87 66; DĐ: 0908 77 33 86.

Email: phonghoptacphattrienltt@gmail.com