Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khoá XIV

     Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khoá XIV vừa khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội sáng nay, 21-5. Trước đó, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội cùng các vị đại biểu Quốc hội đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

     Tham dự kỳ họp có các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý, các vị đại diện các Đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế.

     Dành 2/3 thời lượng cho xây dựng pháp luật

     Trong phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV diễn ra trong bối cảnh tình hình đất nước tiếp tục có chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng quý I đạt mức cao nhất trong 10 năm gần đây, cho thấy tăng trưởng kinh tế năm nay tiếp tục được cải thiện. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, tình hình quốc tế và khu vực được dự báo sẽ còn nhiều diễn biến khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro và phức tạp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

     “Vì vậy, chúng ta cần tập trung phát huy tối đa những tiềm năng đã có, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, chuẩn bị các kịch bản để ứng phó, hạn chế tác động tiêu cực từ các biến động của thế giới, bảo đảm nền kinh tế phát triển theo hướng bền vững; tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội; sử dụng hợp lý, có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giữ vững chủ quyền quốc gia, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…; nỗ lực phấn đấu, chủ động vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cho cả giai đoạn 2016-2020”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

     Thông báo về chương trình nghị sự Kỳ họp, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, công tác xây dựng pháp luật tiếp tục là nội dung trọng tâm, chiếm gần 2/3 thời gian dự kiến của kỳ họp với việc xem xét, thông qua 8 dự án luật, các dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 8 dự án luật khác.

     Đây là những dự án, dự thảo có ý nghĩa vô cùng quan trọng và được đông đảo cử tri quan tâm để tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là các nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương và Hiến pháp năm 2013 nhằm bảo vệ quyền con người, quyền công dân, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước, cải cách tổ chức bộ máy nhà nước bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

     Quốc hội cũng sẽ tiến hành xem xét, thảo luận về các báo cáo quan trọng của Chính phủ; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016; xem xét, thông qua các Nghị quyết về Chương trình giám sát và việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2019…

     Chủ tịch Quốc hội trân trọng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, tập trung nghiên cứu, tích cực thảo luận, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước.

     Theo dõi sát tình hình; hành động nhanh, quyết liệt, tranh thủ tốt thời cơ

     Ngay sau phát biểu của Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018.

     Chính phủ cho biết, qua đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2017, trong số 13 chỉ tiêu đã được thông qua, so với số ước tính đã báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XIV (tháng 10-2017), có 7/13 chỉ tiêu đạt kết quả tích cực hơn, 4/13 chỉ tiêu không thay đổi và 2/13 chỉ tiêu đạt thấp hơn số ước tính đã báo cáo Quốc hội là chỉ tiêu tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP và chỉ tiêu giảm tỷ suất tiêu hao năng lượng trên 1 đơn vị GDP.

     Đặc biệt, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quán triệt, thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là việc kiên quyết điều tra, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, nhận được sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ trong dư luận, từng bước củng cố niềm tin của nhân dân. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được mở rộng, phát triển và đi vào chiều sâu…

     Nhận định năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội cho cả giai đoạn 2016-2020, với nhiệm vụ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 2018 đạt khoảng 6,5%-6,7%, đồng thời vẫn đảm bảo mục tiêu trung và dài hạn là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, cần phải có sự kết hợp chặt chẽ và hài hòa giữa giải pháp ngắn hạn và giải pháp căn cơ dài hạn, chủ động theo dõi sát tình hình, hành động nhanh, quyết liệt, tranh thủ tốt các thời cơ và đề ra các giải pháp ứng phó kịp thời với các biến động kinh tế vĩ mô cũng như các diễn biến bất lợi xảy ra.

     “Ngay từ đầu năm, các bộ, ngành và địa phương đã khẩn trương xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch hành động, chỉ thị,… cụ thể hóa nhiệm vụ được giao thành từng mục tiêu cụ thể của bộ, ngành, địa phương mình để tập trung chỉ đạo. Điều đó thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo và tinh thần quyết tâm của các bộ, ngành và địa phương phấn đấu thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

     Tình hình kinh tế – xã hội những tháng đầu năm 2018 là hết sức tích cực, song đây mới là bước đầu, nhiệm vụ đến cuối năm còn hết sức nặng nề đòi hỏi các bộ, ngành và địa phương hết sức nỗ lực, tiếp tục tập trung chỉ đạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, tạo đà cho phát triển bền vững trong những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2016-2020”, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình nhấn mạnh.

     Sáng nay 21-5, Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Đại biểu Quốc hội khóa XIV đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV.

Nguồn: Báo Sài Gòn giải phóng online