Chúc mừng các đơn vị Báo chí nhân dịp kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024)

Từ những ngày đầu mới thành lập đến nay, gần một thế kỷ trôi qua, Báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng phát triển, tiến những bước vững chắc trên hành trình vẻ vang của mình. Trong những ngày đầu tiên của cuộc cách mạng giải phóng, báo chí cách mạng đã được xác định là một công cụ quan trọng trong việc phổ biến tư tưởng, văn hóa và tri thức. Mỗi trang báo không chỉ đơn thuần là trang thông tin mà còn là ánh sáng của tư tưởng, của đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc, soi đường cho nhân dân tiến bước.

Qua từng giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để phản ánh trung thực, bảo vệ lợi ích quốc gia và dân tộc. Để thực hiện được điều này, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Người đã sáng lập và chỉ đạo một số tờ báo quan trọng, góp phần định hình lịch sử và sự phát triển của Báo chí cách mạng Việt Nam như sự ra đời của tờ Thanh Niên, Cơ quan ngôn luận của tổ chức “Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội”. Báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, đã ra số đầu tiên ngày 21.6.1925, là tờ báo cách mạng đầu tiên của nước ta. Qua bàn tay, khối óc và trí tuệ của Người, Báo chí cách mạng đã trở thành vũ khí sắc bén trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do, thể hiện tư tưởng, ý kiến, nguyện vọng của nhân dân vào sự nghiệp chung của đất nước.

Trong suốt gần 100 năm qua, Báo chí cách mạng Việt Nam đã không chỉ ghi nhận những thời khắc lịch sử, mà còn là nguồn cảm hứng cho công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và phát triển quốc gia. Các nhà báo không ngừng nêu bật những giá trị cao đẹp, tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm và sự hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Báo chí cách mạng Việt Nam đã chứng tỏ vai trò không thể thiếu của mình trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là “chiếc cầu nối” giữa chính quyền và nhân dân, vừa phản ánh đời sống xã hội, vừa khơi nguồn, lan tỏa những điều tốt đẹp, đồng thời phê phán, đấu tranh chống lại cái xấu, cái tiêu cực, qua đó góp phần vào sự phát triển của xã hội. Báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng khẳng định vị thế và vai trò không thể thiếu của mình trong việc định hướng và định hình tư tưởng, góp phần tạo dựng động lực phát triển cho đất nước. Dưới sự lãnh đạo tư tưởng sáng suốt của Đảng, hòa cùng dòng chảy của thời đại, báo chí cách mạng không chỉ là phương tiện thông tin mà còn trở thành nguồn cảm hứng và sức mạnh tinh thần vô giá, đồng hành cùng quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024), Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tổ chức thăm, chúc mừng các đơn vị báo chí cách mạng tại Thành phố Hồ Chí Minh như Truyền Hình Thanh Niên, Khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ, Báo Thanh Niên, và Báo Tuổi Trẻ. Xin gửi tới các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, những người làm việc trong ngành truyền thông, báo chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp. Chúc các anh chị sẽ luôn luôn giữ vững ngòi bút của mình để trở thành những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa tư tưởng.

Tin – Ảnh: Quang Long