Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học Trường Đoàn Lý Tự Trọng

Ngày 09/12/2021, Hội đồng khoa học Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường:

Đề tài “Khảo sát Thực trạng chất lượng sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay” do đồng chí Chu Thị Hiền – Phó Trưởng khoa Công tác Đoàn – Hội làm chủ nhiệm.

Đề tài “Khảo sát triển khai thực hiện quyết định 43/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh” do đồng chí Nguyễn Minh Hoàng Hải – Phó Trưởng khoa Công tác Đội làm chủ nhiệm.

Đề tài “Khảo sát nhu cầu trang bị kỹ năng thực hành xã hội của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” do đồng chí Phạm Ngọc Quyên – Phó Trưởng khoa Kỹ năng làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài

Tham dự buổi nghiệm thu có: Đồng chí Huỳnh Ngô Tịnh – Hiệu Trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng – Chủ tịch Hội đồng; cùng các đồng chí thành viên Hội đồng và các thành viên nhóm nghiên cứu.

Hội đồng nghiệm thu đề tài

Tại buổi nghiệm thu, các đồng chí trưởng nhóm đề tài đã thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt các kết quả của đề tài, theo đó, sản phẩm nghiệm thu của đề tài là bộ công cụ nhằm ứng dụng trong thực tiễn công chuyên môn giảng dạy của Trường.

Hội đồng Nghiệm thu đánh giá cao tính thực tiễn và những đóng góp của đề tài, bên cạnh đó cũng đưa ra các nhận xét, góp ý khoa học, thiết thực và cụ thể nhằm giúp cho nhóm nghiên cứu hoàn thiện đề tài. Đây là các đề tài khoa học được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có cơ sở lý luận và thực tiễn đạt chất lượng; các phương pháp nghiên cứu phù hợp với mục đích, phạm vi nghiên cứu; xét về nội dung, yêu cầu của các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, đề tài đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra; những giải pháp mà đề tài đưa ra sẽ là cơ sở để áp dụng triển khai trong công chuyên môn tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng.

Tin, ảnh: Nam Anh