Lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn phụ trách công tác Đoàn ngoài khu vực nhà nước năm 2020

Thực hiện kế hoạch 202-KH/TĐTN-BCNLĐ của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tăng cường xây dựng và củng cố hoạt động Đoàn tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập năm 2020, tạo môi trường để đội ngũ cán bộ đoàn được học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác, Ban Thường vụ Thành Đoàn phối hợp với Trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn phụ trách công tác Đoàn ngoài khu vực nhà nước năm 2020.

Chương trình lớp tập huấn diễn ra trong ngày 03/7/2020 tại Nhà Văn hóa Thanh niên với các chuyên đề: Phương thức tiếp cận, xây dựng mối quan hệ với doanh nghiệp ngoài nhà nước và các bài học thực tiễn; Kỹ năng nắm bắt tâm lý, sở thích và định hướng dư luận thanh niên công nhân.

Bên cạnh đó, các đồng chí cán bộ Đoàn phụ trách công tác Đoàn ngoài khu vực nhà nước cùng tham gia thảo luận công tác phối hợp giữa quận – huyện Đoàn và Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP. Hồ Chí Minh trong việc nâng cao chất lượng hoạt động Chi Đoàn ngoài khu vực nhà nước, Chi Đoàn khu nhà trọ, Khu lưu trú văn hóa Thanh niên công nhân và Hướng dẫn thực hiện hiệu quả nguồn kinh phí theo Kết luận số 273 của Ban Thường vụ Thành ủy về chế độ trợ cấp của cán bộ chuyên trách và chế độ chính sách hỗ trợ hoạt động công tác Đảng, Đoàn Thanh niên, Công Đoàn trong các doanh nghiệp khu vực nhà nước, khu chế xuất, khu công nghiệp.

Lớp tập huấn diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với nhiều trao đổi, chia sẻ thực tế từ báo cáo viên và học viên gắn với thực tiễn công tác.

Sau đây là một số hình ảnh của lớp bồi dưỡng:

Đồng chí Giang Ngọc Phương – Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước chia sẻ chuyên đề “Phương thức tiếp cận, xây dựng mối quan hệ với doanh nghiệp ngoài nhà nước và các bài học thực tiễn”

Học viên phát biểu

Đồng chí Huỳnh Ngô Tịnh – Hiệu trưởng trường Đoàn Lý Tự Trọng chia sẻ chuyên đề “Kỹ năng nắm bắt tâm lý, sở thích và định hướng dư luận thanh niên công nhân”

Đồng chí Lê Hoàng Minh – UVBT, Trưởng Ban Công nhân lao động Thành Đoàn hướng dẫn thực hiện hiệu quả nguồn kinh phí theo Kết luận số 273 của Ban Thường vụ Thành ủy về chế độ trợ cấp của cán bộ chuyên trách và chế độ chính sách hỗ trợ hoạt động công tác Đảng, Đoàn Thanh niên, Công Đoàn trong các doanh nghiệp khu vực nhà nước, khu chế xuất, khu công nghiệp

Học viên thảo luận

 Tin, ảnh: Nam Anh