Khai mạc Chương trình tập huấn cho cán bộ Đoàn khu vực Hành chính sự nghiệp và khu vực ngoài nhà nước năm 2021

Sáng ngày 14/10/2021, Ban Công nhân lao động Thành Đoàn phối hợp với Trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức Chương trình tập huấn cho cán bộ Đoàn khu vực Hành chính sự nghiệp và khu vực ngoài nhà nước năm 2021 nhằm trang bị kiến thức, rèn luyện nghiệp vụ, kỹ năng công tác, tạo môi trường giao lưu chia sẻ cho đội ngũ là cán bộ Đoàn khu vực Hành chính sự nghiệp và khu vực ngoài nhà nước. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Tham dự chương trình có Đồng chí Lê Hoàng Minh –  Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Tấn Nghiệp – Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và đồng chí Dương Trọng Phúc – Phó hiệu Trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng.

Đồng chí Võ Cao Sơn đang báo cáo trực tuyến chuyên đề
“Công tác xây dựng tổ chức Đảng – Đoàn tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước trong giai đoạn hiện nay”

Ban tổ chức lớp và học viên chụp hình lưu niệm trên nền tảng trực tuyến

Một số hình ảnh học viên học trực tuyến tại đơn vị:

Tin: Hạnh Phạm

Ảnh: Tư liệu