Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019 thành công tốt đẹp

     Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019, ngày 27/12/2018, trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) năm 2019.

     Tham dự Hội nghị có đồng chí Doãn Trường Quang – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Thành Đoàn và toàn thể cán bộ, giáo viên, người lao động nhà trường.

     Tại Hội nghị, đồng chí Dương Trọng Phúc – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn đã đọc Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 với những thành tích đáng khích lệ trong các lĩnh vực công tác: chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, nâng cao chất lượng chuyên môn của giáo viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế,… Đặc biệt, nhà trường đã hoàn thành tốt các nội dung, hoạt động chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường Đoàn Lý Tự Trọng và tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường Đoàn Lý Tự Trọng vào ngày 26/3/2018.

     Bên cạnh những thành tích đã đạt được, báo cáo cũng nêu ra những điểm tồn tại, hạn chế ở các lĩnh vực cần phải được khắc phục trong năm 2019.

     Tiếp đó, Hội nghị đã nghe Báo cáo công tác tài chính của nhà trường trong năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019; Báo cáo điều chỉnh, sửa đổi của Quy chế chi tiêu nội bộ; Báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2018 và Chương trình hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2019.

     Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Hội nghị đã thảo luận, bàn bạc những chỉ tiêu lớn, đề ra những giải pháp cụ thể nhằm hướng tới nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường trong năm 2019. Một nội dung mới cũng nhận được sự quan tâm thảo luận của Hội nghị đó là Quy tắc ứng xử trong Trường Đoàn Lý Tự Trọng.

     Đồng chí Huỳnh Ngô Tịnh – Bí thư Chi bộ, Hiệu trường nhà trường thay mặt Đoàn chủ tịch giải đáp kiến nghị, thắc mắc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Qua đó tiếp thu những ý kiến hợp lý đưa vào Văn kiện Hội nghị.

     Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sát sao của chi ủy, Ban Giám hiệu, các đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Trường Đoàn Lý Tự Trọng sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra.

Đồng chí Dương Trọng Phúc – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn đọc Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018

Đồng chí Lê Quỳnh Phương – Kế toán trưởng báo cáo công tác tài chính trong năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019

Đồng chí Huỳnh Ngô Tịnh – Bí thư Chi bộ, Hiệu trường thông qua Dự thảo Chương trình hoạt động năm 2019 và giải đáp kiến nghị, thắc mắc

Đồng chí Trần Thị Bích Hà phát biểu ý kiến

Đồng chí Đặng Đức An phát biểu ý kiến

Đồng chí Lê Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Ban Thành tra Nhân dân đọc Báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2018 và Chương trình hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2019

Tin bài: Ngọc Bích

Ảnh: Tư liệu