Nghiệm thu thành công đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

     Ngày 08/01/2019, trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức 03 Hội đồng đánh giá và nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018:

1. Khảo sát thực trạng công tác giáo dục pháp luật của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay (đ/c Huỳnh Ngô Tịnh – Chủ nhiệm)

2. Khảo sát thực trạng công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên khu vực địa bàn dân cư tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay (đ/c Hà Tài Sáu – Chủ nhiệm)

3. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên của Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay (đ/c Dương Trọng Phúc – Chủ nhiệm)

     Tham gia Hội đồng đánh giá và nghiệm thu có đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – UV BTV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh, đồng chí Đoàn Kim Thành – UV BTV Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ Trẻ và các thầy, cô trong Hội đồng khoa học nhà trường.

     Sau thời gian thảo luận, phản biện, Hội đồng nghiệm thu đánh giá các đề tài được thực hiện khá công phu, khoa học và có tính thực tiễn cao. Kết quả nghiên cứu là những đóng góp tích cực vào công tác tham mưu, hoạch định kế hoạch cho Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Các đề tài này cũng sẽ được sử dụng như tài liệu hữu hiệu phục vụ cho công tác giảng dạy của nhà trường.

     Ngoài ra, Hội đồng nghiệm thu cũng đã có những chia sẻ, trao đổi đầy tâm huyết, trách nhiệm với các nhóm thực hiện đề tài nhằm giúp các đề tài được hoàn thiện hơn nữa và đạt giá trị cao nhất.

     Một số hình ảnh:

Đồng chí Dương Trọng Phúc báo cáo đề tài

Thành viên Hội đồng nghiệm thu nhận xét

Đồng chí Châu Minh Hòa báo cáo đề tài

Thành viên Hội đồng nghiệm thu nhận xét

Thành viên Hội đồng nghiệm thu nhận xét

Tin bài: Ngọc Bích

Ảnh: Tư liệu