Hội nghị tập huấn công tác dân tộc, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt năm 2024

Nhằm chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4, năm 2024 và Đại hội, Hội nghị Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Sáng ngày 16 tháng 5 năm 2024 tại Hội trường Ban Dân tộc TP. Hồ Chí Minh, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố và Trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức hội nghị tập huấn công tác dân tộc, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt năm 2024.

Tham dự khai mạc hội nghị tập huấn có sự hiện diện của các đồng chí: Đồng chí Doãn Trường Quang – Uỷ viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố; đồng chí Phạm Lê Minh Khang – Uỷ viên Ban Chấp hành Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố;  đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nga – Chánh Văn phòng Ban Dân tộc Thành phố; đồng chí Lê Thị Kim Liên – Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Đào tạo Trường Đoàn Lý Tự Trọng cùng 57 đồng chí là Thường trực Đoàn, Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo tại các cơ sở Đoàn các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức năm 2024.

Ngay sau khi khai mạc hội nghị tập huấn, các đồng chí đã được lắng nghe các báo cáo viên chia sẻ các nội dung: “Một số vấn đề cần lưu ý đối với công tác dân tộc hiện nay trên địa bàn Thành phố” và “Một số vấn đề cần lưu ý đối với công tác tôn giáo hiện nay trên địa bàn Thành phố và triển khai Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo”. Buổi chiều ngày 16 tháng 5 năm 2024, Ban tổ chức chương trình tập huấn tổ chức tham quan, tìm hiểu Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh; Tham quan, tìm hiểu về cơ sở Thánh thất Sài Gòn. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt làm công tác dân tộc, tôn giáo hiểu rõ những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; đặc điểm của các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Từ đó nâng cao hiệu quả công tác tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo tại đơn vị trong thời gian tới.

Đồng chí  Nguyễn Thị Thanh Nga – Chánh Văn phòng Ban Dân tộc Thành phố báo cáo chuyên đề “Một số vấn đề cần lưu ý đối với công tác dân tộc hiện nay trên địa bàn Thành phố”

Đồng chí Nguyễn Văn Châu – Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 – Ban Tôn giáo Thành phố báo cáo chuyên đề “Một số vấn đề cần lưu ý đối với công tác tôn giáo hiện nay trên địa bàn Thành phố và riển khai Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo”.

Thượng toạ Thích Quang Thạnh – Phó Trưởng Ban Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh giới thiệu quá trình hình thành và phát triển Phật giáo TP.Hồ Chí Minh, cơ cấu, bộ máy và một số hoạt động cơ bản của Giáo hội Phật giáo TP.Hồ Chí Minh

Lễ sanh Ngọc Vàng Thanh – Phó Ban cai quản Họ Đạo Cao Đài Sài Gòn giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển Thánh thất Sài Gòn, cơ cấu, bộ máy và một số hoạt động cơ bản của Thánh thất Sài Gòn

Tin- Ảnh: Chu Thị Hiền