Trường Đoàn Lý Tự Trọng “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ Đảng”

Thực hiện Thông báo số 686-TB/TĐTN-BTG.ĐN ngày 14/5/2024 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức, Hội nghị học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; Sinh hoạt chính trị, sinh hoạt tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngày 17/5/2024, Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tham gia Hội nghị học tập chuyên đề bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Trường Đoàn.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trường Đoàn Lý Tự Trọng có đồng chí Dương Trọng Phúc – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn CSTV Trường Đoàn và toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên Trường Đoàn Lý Tự Trọng và toàn thể đoàn viên Chi đoàn Trường Đoàn Lý Tự Trọng.

Tại buổi học, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và đoàn viên Chi đoàn đã được nghe TS Vũ Trung Kiên – Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng – Học viện Chính trị Khu vực II báo cáo 02 chuyên đề bao gồm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần tập luyện thể dục thể thao” và nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Qua Hội nghị, Chi bộ, Ban Giám hiệu Trường Đoàn Lý Tự Trọng sẽ nghiên cứu, xây dựng và quán triệt nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2024 trên cơ sở cụ thể hóa, tiếp tục làm sâu sắc thêm các nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung và tinh thần tập luyện thể dục thể thao” và bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên Trường Đoàn Lý Tự Trọng nâng cao tinh thần, trách nhiệm, ý chí quyết tâm đương đầu với thử thách của cán bộ, đảng viên, nhân viên Trường Đoàn Lý Tự Trọng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tin: Quang Long – Ảnh: Hồng Long