Buổi học đầu tiên của lớp Đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội khóa D39

     Nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong điều kiện dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, sáng 15.4.2020, trường Đoàn Lý Tự Trọng tiến hành thủ tục mở lớp và tổ chức buổi học đầu tiên cho lớp Đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội khóa D39 bằng hình thức dạy và học trực tuyến. Đại diện phòng Đào tạo đã đọc quyết định mở, giáo viên chủ nhiệm điểm danh và bài học đầu tiên của học viên lớp Đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội khóa D39 là “Những vấn đề chung về công tác thiếu nhi”.

Đại diện phòng Đào tạo đọc quyết định mở lớp

Phòng Đào tạo, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn tham gia trong buổi và dạy học trực tuyến đầu tiên của lớp D39

     Lớp Đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội khóa D39 là khóa học đầu tiên của nhà trường được mở trong điều kiện dạy và học trực tuyến. Chương trình và kế hoạch học tập của lớp đảm bảo theo quy định của nhà trường đối với việc tổ chức các lớp chính quy. Trong thời gian tới, trường Đoàn Lý Tự Trọng tiếp tục đổi mới về cơ sở vật chất, kỹ thuật và phương pháp giảng dạy để nâng cao hiệu quả giảng dạy trực tuyến, đáp ứng nhu cầu học tập của học viên trong điều kiện hiện nay.

Tin, ảnh: Hạnh Phạm

(Ảnh đại diện: Thầy Huỳnh Văn Toàn – trưởng khoa Công tác Đội đang giảng bài “Những vấn đề chung về công tác thiếu nhi” cho học viên lớp D39)