Học viên lớp Trung cấp thanh niên B70 đi học tập thực tế môn công tác giáo dục của đoàn

Sáng ngày 10/10/2019, Trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức chuyến học tập thực tế cho các bạn học viên lớp Trung cấp công tác thanh niên khóa B70 tại Quận Thủ Đức và Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến đi thực tế này nhằm giúp học viên có điều kiện trực tiếp tìm hiểu về các mô hình, giải pháp hiệu quả trong công tác giáo dục của Đoàn tại cơ sở, hiểu biết thêm một số địa danh lịch sử, truyền thống tại địa phương.

     Trong chuyến đi thực tế, các học viên lớp được tiếp cận nhiều kiến thức thực tế; nghe thuyết minh giới thiệu về các di tích lịch sử, các anh hùng tiêu biểu; nghe chia sẻ về những truyền thống cách mạng Thành Đoàn từ các cô chú là cựu cán bộ Thành Đoàn; tham quan các địa danh như: Nhà truyền thống quận Thủ Đức, Đình Phong Phú Quận 9.  Đồng thời, các bạn còn gặp gỡ với một số cơ sở Đoàn trực thuộc Quận Đoàn Thủ Đức và Quận Đoàn 9 trao đổi về những mô hình, giải pháp hay trong thực hiện công tác giáo dục của Đoàn.

     Chuyến đi đã bổ sung nhiều kiến thức bổ ích, những thảo luận sôi nổi về thực trạng và giải pháp trong việc thực hiện công tác giáo dục của Đoàn góp phần cũng cố giữa kiến thức lý luận được học ở trường và thực tiễn đang tiến hành tại cơ sở, qua đó nâng cao khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị.

     Một số hình ảnh trong chuyến đi thực tế: