Những cánh quân của Đoàn viên Thanh Niên Sài Gòn – Gia Định

     Đầu năm 1975, chuẩn bị cho Chiến dịch Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy chiến dịch đã bố trí nhiều lực lượng phối hợp với nhau, riêng Thành đoàn Sài Gòn – Gia Định được phân công phát động phong trào nổi dậy ở nhiều mũi tiến vào Sài Gòn. Cũng trong thời điểm này, Thành đoàn chia thành 2 cánh quân: Cánh thứ nhất được phân công về các đảng bộ quận, huyện làm mũi xung kích trong khởi nghĩa ở địa phương và cánh thứ hai là bộ phận phụ trách phát động phong trào nổi dậy nội thành.

     Lực lượng thanh niên, sinh viên nội thành có thể công khai và bán công khai phát động khởi nghĩa tại 5 khu vực:

     – Khu vực 1 gồm: Ngã Bảy, Bàn Cờ, Vườn Chuối (quận 3) do lực lượng sinh viên – học sinh các trường Kỹ thuật Cao Thắng, Gia Long và cơ sở sỹ quan ngụy do ta thực hiện binh vận thành công – trở thành cơ sở cách mạng của mình.

     – Khu vực 2 gồm: Khánh Hội – Xóm Chiếu thuộc quận 4 và một phần quận 2 do lực lượng các trường Đại học Y, Nha, Dược và Nông súc sản phụ trách.

     – Khu vực 3 gồm Cầu Kiệu – ngã tư Phú Nhuận do Đoàn Công tác xã hội sinh viên – học sinh Sài Gòn phụ trách.

     – Khu vực 4 gồm Cầu Bông – chợ Bà Chiểu do các cơ sở của các trường nữ, khối trung học tư thục phụ trách.

     – Khu vực 5 là vùng ven Tân Sơn, Tân Phú, Bà Điểm thuộc quận Tân Bình, do là nơi quy tụ nhiều đồng bào công giáo nên thanh niên công giáo cùng với các Sở, cha sứ… phụ trách.

     Sau khi đã xác định được 5 khu vực, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, mỗi khu vực thành lập một chi bộ Đảng để lãnh đạo và bên dưới có cả tổ chức. Sau khi các khu vực đã ổn định về tổ chức, nhiệm vụ đầu tiên của những người phụ trách khu vực là điều tra nắm lại dân cư, khu xóm, cũng như các trạm chốt phòng vệ, công an, chỉ điểm của địch… đồng thời vận động quần chúng để khống chế, cảnh giới các lực lượng này. Song song đó, các khu phải chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng cho các cánh quân khởi nghĩa.

     Có thể nói, chính lực lượng của 5 cánh quân Thành đoàn đã có công lớn trong Chiến dịch giải phóng Sài Gòn, đó là thực hiện nhiệm vụ chính quyền lâm thời tại cơ sở, giữ gìn, bảo vệ an ninh trật tự tại chỗ, để ngày hôm sau chuyển giao lại cho lực lượng quân quản. 

Nguồn:  

– Trang thông tin điện tử ANTV:  http://www.antv.gov.vn

– Cơ quan chủ quản: Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân.