Thông báo

♦ Thực tế chuyên môn lớp Trung cấp Công tác thanh niên khoá B70.

♦ Thực tế môn Phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lớp Trung cấp Công tác thanh niên khoá B70.

♦ Nghỉ lễ ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế lao động năm 2020.

♦ Lịch đi thực tế cuối khoá và lich thi lại lớp đào tạo chức danh Tổng Phụ trách Đội khoá D38.

♦ Lịch bổ sung kiến thức và kiểm tra phần tự nghiên cứu các môn học lớp đào tạo Trung cấp Công tác thanh niên khoá B70.

♦ Triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19.

♦ Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020.

♦ Duyệt đề cương của giao viên đi cơ sở năm 2020.

♦ Về nội dung, phân công thực hiện các toạ đàm và đề tài nghiên cứu khoa học năm 2020.

♦ Thực hiện dọn vệ sinh, phun thuốc phòng dịch Covid-19 trong khuôn viên trường Đoàn Lý Tự Trọng.

♦ Phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

♦ Điều chỉnh lịch học và thời gian thực hiện khoá luận tốt nghiệp lớp đào tạo Trung cấp Công tác thanh niên khoá B70.

♦ Điều chỉnh lịch học và thời gian thực hiện khoá luận tốt nghiệp lớp đào tạo chức danh Tổng Phụ trách Đội khoá D38.

♦ Chiêu sinh lớp Báo cáo viên cảm tình Đoàn - khoá 48.

♦ Một số lịch hoạt động tháng 01 năm 2020.

♦ Tuyển dụng nhân sự.

♦ Mời hợp tác các hạng mục dịch vụ tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng.

♦ Tuyển dụng nhân sự.

♦ Tuyển dụng nhân sự.

♦ Tuyển dụng nhân sự.

Văn bản khác