Khai giảng lớp tập huấn Phụ trách Đội thành phố năm 2012

Nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ và triển khai chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2012 – 2013 cho đội ngũ phụ trách Đội thành phố, ngày 28/08/2012 tại trường Đoàn Lý Tự Trọng…

Nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ và triển khai chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2012 – 2013 cho đội ngũ phụ trách Đội thành phố, ngày 28/08/2012 tại trường Đoàn Lý Tự Trọng, Hội đồng Đội thành phố phối hợp với trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức “lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đội năm học 2012 – 2013” cho hơn 500 giáo viên – Tổng phụ trách Đội đang công tác tại các trường học, các đồng chí cán bộ khoa Công tác Đội của các Nhà thiếu nhi quận – huyện.

DSCN6859

DSCN6834

DSCN6844

Trong 3 ngày học từ ngày 28/08/2012 đến ngày 30/08/2012, phụ trách Đội sẽ được bổ sung kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ thông qua các chuyên đề gắn liền với nghiệp vụ công tác Đội, triển khai chương trình năm học, các nội dung của ngành giáo dục – đào tạo trong năm học mới… Lớp tập huấn với mong muốn nâng cao chất lượng phụ trách Đội góp phần đổi mới công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố, tạo môi trường  rèn luyện, trao đổi, học tập kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ phụ trách Đội thành phố.

DSCN6788

DSCN6774