Tinh thần Lý Tự Trọng là ngọn lửa soi đường

     Bác Hồ kính yêu đã nói: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Thanh niên là chủ thể của thế giới, là nguồn động lực giúp cho xã hội phát triển, là những người không ngừng được nâng cao về chất lượng; thể lực, trí tuệ ngày càng phát triển, được học hành cao hơn, tiếp thu nhiều với công nghệ hiện đại.

     Mỗi thanh niên sẽ có quan niệm của mình về lý tưởng, tùy thuộc vào hoàn cảnh, trình độ, cách sống của mình. Lý tưởng sống của thanh niên có nhiều mặt: Lý tưởng chính trị, lý tưởng nghề nghiệp, lý tưởng thẩm mỹ…

     Nhà văn Nga nổi tiếng L.Tôi–xtôi đã nói: “Lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lý tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng kiên định thì không có cuộc sống”.

     Lý tưởng quyết định sự thành công của con người trong cuộc sống. Lý tưởng dẫn dắt sự nghiệp, tăng thêm sức mạnh cho con người để đạt thành công. Lý tưởng cho ta sức mạnh vượt qua khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Lý tưởng sống của thanh niên ngày nay sẽ quyết định tương lai của đất nước.

     Thanh niên là những người có ước mơ, khát vọng tràn đầy, mãnh liệt; phát triển trí tuệ, tư duy nên có khả năng thực hiện được hoài bão của mình. Lý tưởng của thanh niên trong thời kỳ chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc: Phấn đấu vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, tất cả cho Tổ quốc quyết sinh. Đã có hàng triệu thanh niên lên đường ra trận, dũng cảm chiến đấu, hy sinh cuộc đời thanh xuân nhất của mình, góp phần quan trọng, cùng toàn dân tộc đánh thắng hai kẻ thù hùng mạnh của thời đại là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hoàn thành được sứ mệnh vinh quang thống nhất đất nước.

     Là người được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp dìu dắt từ tuổi thiếu niên, sớm được gặp các đồng chí tiền bối của Đảng, Lý Tự Trọng đã được giác ngộ cách mạng và hoạt động trong phong trào yêu nước. Trong những năm tháng hoạt động cách mạng, Lý Tự Trọng luôn thể hiện sự mưu trí, bản lĩnh cách mạng vững vàng, không ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy. Ngày 08 tháng 02 năm 1931, Thành ủy Sài Gòn tổ chức buổi mít tinh quần chúng, nhân kỷ niệm một năm cuộc khởi nghĩa Yên Bái vào thời điểm tan cuộc đá bóng ở sân Laraynie. Lý Tự Trọng đã bắn chết tên thanh tra mật thám Le Grand, để bảo vệ đồng chí Phan Bôi đang diễn thuyết, nhưng anh đã bị địch bắt.

     Khi bị địch bắt, tra tấn dã man, anh giữ vững niềm tin sắt đá, khí tiết cách mạng kiên cường. Ngày 21 tháng 11 năm 1931, Lý Tự Trọng đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất Sài Gòn trước sự hoảng sợ của thực dân Pháp, khi phong trào đấu tranh đòi trả tự do cho đồng chí đã được dấy lên ngay trong lòng nước Pháp. 

     Mười bảy tuổi đời, Lý Tự Trọng đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân của mình cho lý tưởng cao đẹp, cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, để lại câu nói bất hủ trước tòa án đại hình của thực dân Pháp: “Tôi hành động có suy nghĩ. Tôi hiểu việc tôi làm. Tôi làm vì mục đích cách mạng. Tôi chưa đến tuổi trưởng thành thật, nhưng tôi đã đủ trí khôn để hiểu con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”.

     Câu nói đó mãi là ngọn lửa soi đường, là động lực để lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam vững niềm tin đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Thanh niên hôm nay thừa kế và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước đã khẳng định tiếng nói và lý tưởng sống của mình, ra sức phấn đấu trên những lĩnh vực cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh và hội nhập quốc tế.

     Nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh khẳng định: “Noi gương anh Lý Tự Trọng, mỗi bạn trẻ hôm nay, cần xác định dù ở thời kỳ, giai đoạn nào cũng cần lựa chọn và kiên định lý tưởng sống cao đẹp, quyết tâm thực hiện lý tưởng ấy bằng hành động cụ thể, thường xuyên tu dưỡng đạo đức, rèn luyện tác phong, sống nghị lực, nhân ái, trách nhiệm, có văn hóa, vì cộng đồng.”

     Có thể khẳng định tinh thần Lý Tự Trọng vẫn còn nguyên giá trị, đang là động lực cổ vũ thanh niên Việt Nam vững tin theo con đường cách mạng mà thế hệ cha ông đã lựa chọn.

     Trên con đường cách mạng ngày nay đã và đang sản sinh những thế hệ thanh niên hăng say khám phá và chinh phục khoa học kỹ thuật, chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế, đấu tranh không khoan nhượng những hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia dân tộc.

     Ngày nay, trước một “thế giới mở”, “thế giới phẳng” nhưng cũng đầy biến động, con đường đi tới của cách mạng đang đặt ra cho thế hệ trẻ những sự lựa chọn trước những thời cơ và áp lực mới. Lúc này, tấm gương Lý Tự Trọng và của các thế hệ thanh niên đi trước vẫn đang soi sáng cho chúng ta kể cả sự định hướng về mục tiêu lý tưởng cũng như sự hành xử trước những nhiệm vụ cụ thể mà cuộc sống đang đặt ra.

     Học tập và noi theo tấm gương Lý Tự Trọng, mỗi đoàn viên, thanh niên chúng ta hãy chiến đấu để vượt qua chính mình trước những cám dỗ, những tiêu cực đang diễn ra hoặc đang rình rập. Để chiến thắng được, thanh niên phải sống có bản lĩnh, có lý tưởng; sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với cộng đồng, với xã hội; hết lòng vì Tổ quốc, vì nhân dân.

Hồ Thị Trúc Hoa

Trưởng khoa Công tác Đoàn – Hội

Trường Đoàn Lý Tự Trọng