Lễ công bố quyết định công nhận Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý Luận trẻ Thành Đoàn; hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

Ngày 08.10.2021, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý Luận trẻ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, đồng thời tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đại Biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.

Chương trình được diễn ra đồng thời cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc 5K và yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.

Trường Đoàn Lý Tự Trọng có 02 đồng chí được chỉ định tham gia Ban chủ nhiệm CLB Lý Luận Trẻ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh gồm: Đồng chí Dương Trọng Phúc – Phó Hiệu trưởng là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ và đồng chí Chu Thị Hiền – Phó Trưởng khoa Công tác Đoàn – Hội là thành viên Ban chủ nhiệm.

Đồng chí Đỗ Phan Như Nguyệt – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành Đoàn
công bố quyết định công nhận Ban chủ nhiệm CLB Lý luận Trẻ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh

Đồng chí Phan Thị Thanh Phương – Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và đồng chí Ngô Minh Hải – Phó Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh
trao quyết định công nhận Ban chủ nhiệm CLB Lý luận Trẻ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh

Đồng chí Phan Thị Thanh Phương – Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Trịnh Thị Hiền Trân – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn,
Chủ nhiệm CLB Lý luận Trẻ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ

TS. Nguyễn Thị Hoa Xinh – Nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
báo cáo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

TS. Vũ Trung Kiên – Phó Trưởng khoa xây dựng Đảng Học viện chính trị khu vực II báo cáo nghị quyết Đại hội Đại Biểu toàn Quốc lần thứ XIII
của Đảng và nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đồng

Đồng chí Ngô Minh Hải – Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh triển khai chương trình hành động của tuổi trẻ Thành phố
nhằm thực hiện nghị quyết Đại hội Đại Biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng
và nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tin, ảnh: Hạnh Phạm