Sinh hoạt Chi bộ chuyên đề quý 3 năm 2021

Sáng ngày 27/9/2021, Chi bộ Trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý 3 năm 2021 với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Trường Đoàn Lý Tự Trọng trong giai đoạn hiện nay” bằng hình thức trực tuyến với sự tham gia của đảng viên Chi bộ và mở rộng đến thành viên Tổ Tu dưỡng.

Đảng viên, thành viên Tổ Tu dưỡng tham gia sinh hoạt

Buổi sinh hoạt diễn ra trong không khí sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp từ đảng viên, công đoàn viên ưu tú, thành viên tổ Tu dưỡng xoay quanh các nội dung trọng tâm như: Đổi mới phương thức tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn phù hợp trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả hoạt động khi Nhà trường có sự chuyển thành đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần kinh phí; đổi mới hoạt động của các đoàn thể và các hoạt động phong trào phù hợp trong tình hình mới…

Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng Hải – đảng viên Chi bộ đưa ra phương án đề xuất thực hiện chatbot tư vấn cho học viên trên website.

Đ ồng chí Hoàng Trọng Tiến – thành viên Tổ Tu dưỡng đề xuất trường quan tâm các khóa đào tạo trực tuyến cho các cơ sở Đoàn phù hợp với tình hình thực tế.

Kết thúc buổi sinh hoạt đồng chí Huỳnh Ngô Tịnh – Bí thư Chi bộ Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã ghi nhận những ý kiến đóng góp mang tính ý nghĩa thực tiễn để nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường Đoàn trong thời gian tới.

Đồng chí Huỳnh Ngô Tịnh – Bí thư Chi bộ Trường Đoàn Lý Tự Trọng kết luận ghi nhận

các ý kiến đóng góp

Tin: Thanh Thúy

Ảnh: Tư liệu