Chương trình Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi năm 2020

Ngày 16 và 17/10/2020, Trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức đợt 3 và đợt 4 Chương trình Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi năm 2020. Chương trình bồi dưỡng được triển khai với mục đích giúp cho đội ngũ Phụ trách Đội nâng cao kiến thức, rèn luyện nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ cho công tác tổ chức hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

Một số hình ảnh của chương trình:

Thầy Huỳnh Văn Toàn giảng dạy chuyên đề Kỹ năng dã ngoại (thám du, phương hướng, ước đạc) và chuyên đề Phương pháp thiết kế giáo án và giảng dạy tiết sinh hoạt Đội

Thầy Lê Nguyễn Trọng Nghĩa giảng dạy chuyên đề Kỹ năng truyền tin (truyền tin bằng tín hiệu morse, semaphore và mật thư)

Tin, bài: Trịnh Thương