Lớp tập huấn Ban Chỉ huy Liên đội toàn thành Khối tiểu học năm học 2020 – 2021

Thực hiện kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố năm học 2020 – 2021, nhằm triển khai nội dung trọng tâm và giải pháp thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi với chủ đề “Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh tự hào truyền thống, tiến bước lên Đoàn” đồng thời bổ sung kiến thức, nghiệp vụ công tác Đội, kỹ năng thực hành xã hội, tạo môi trường giao lưu, kết bạn, chia sẻ lẫn nhau giữa các liên đội, Hội đồng Đội Thành phố tổ chức lớp tập huấn Ban chỉ huy liên đội toàn thành khối tiểu học năm học 2020 – 2021.

Lớp học diễn ra trong hai ngày 17 và 18/10/2020 tại trường Đoàn Lý Tự trọng với 477 học viên là thành viên Ban Chỉ huy liên đội của các trường tiểu học thuộc 24 quận huyện trên địa bàn thành phố. Qua hai ngày tập huấn, các bạn học viên đã được cung cấp những kiến thức cần thiết cho công tác Ban Chỉ huy liên đội trong năm học mới như: Những điểm Liên đội cần lưu ý trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thành phố năm học 2020 – 2021; chương trình Rèn luyện đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2022; công tác Sao nhi đồng và thực hành phân công nhiệm vụ Ban chỉ huy Liên đội; thực hành sinh hoạt tuyên truyền măng non trong đội viên, học sinh; hoạt động lửa trại Chủ đề “Vòng tay bè bạn”; thực hành một số nghi thức, nghi lễ Đội TNTP Hồ Chí Minh; phương pháp làm việc nhóm và tổ chức sinh hoạt liên đội trong tiết sinh hoạt dưới cờ.

Lớp học với những nội dung gắn với thực tiễn và vô cùng bổ ích, sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tại các liên đội nói riêng và góp phần nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn thành phố.

Một số hình ảnh hoạt động của lớp:

Đồng chí Nguyễn Ngọc Nhung, UVBCH, Phó Ban Thiếu nhi Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố báo cáo chuyên đề

“Những điểm Liên đội cần lưu ý trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thành phố năm học 2020 – 2021”

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng hướng dẫn Chương trình Rèn luyện đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2022

Học viên tham dự chuyên đề Thực hành sinh hoạt tuyên truyền măng non trong đội viên, học sinh do đồng chí Nguyễn Tất Toàn UVBCH, Phó Ban Tuyên giáo Thành Đoàn báo cáo

Học viên tham dự chuyên đề Công tác Sao nhi đồng và thực hành phân công nhiệm vụ Ban chỉ huy Liên đội

do đồng chí Nguyễn Minh Hoàng Hải – Phó Trưởng Khoa Công tác Đội Trường Đoàn Lý Tự Trọng báo cáo

Đêm giao lưu lửa trại

Tin, ảnh: Lê Nghĩa