KẾT QUẢ GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN THÀNH PHỐ

Tính đến nay nhiệm kỳ lần thứ X của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh đã đi được nửa chặng đường. Trường Đoàn Lý Tự Trọng trân trọng giới thiệu những kết quả thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm kỳ mà các cở sở Đoàn cùng đoàn viên, thanh thiếu nhi Thành phố đoàn kết, đồng lòng thực hiện trong thời gian qua.

“KHÁT VỌNG – XUNG KÍCH – TRI THỨC – BẢN LĨNH”

Nguồn ảnh: Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh