Những điểm mới của điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá XI

     Website trường Đoàn Lý Tự Trọng trân trọng giới thiệu những điểm mới của điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 13/12/2017. Hình ảnh infographic tuyên truyền được thực hiện bởi Ban Tổ chức Trung ương Đoàn.

Toàn văn điều lệ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vui lòng tải tại đây.

Nguồn: Website trung ương Đoàn (http://doanthanhnien.vn)

và Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(https://www.facebook.com/Trunguongdoan/)