Công bố danh sách 200 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

Đến 21h30 ngày 30-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã hoàn thành việc công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

I – Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

1. Ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng bí thư, Chủ tịch nước

2. Ông Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ

3. Ông Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

4. Ông Vương Đình Huệ – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội

5. Ông Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

6. Bà Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

7. Ông Phạm Bình Minh – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

8. Ông Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

9. Ông Lương Cường – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

10. Ông Nguyễn Hòa Bình – Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

11. Ông Nguyễn Văn Nên – Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

12. Ông Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

13. Ông Trần Cẩm Tú – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

14. Ông Phan Đình Trạc – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương

15. Ông Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

16. Ông Chu Ngọc Anh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

17. Ông Nguyễn Hoàng Anh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

18. Bà Nguyễn Thúy Anh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

19. Ông Trần Tuấn Anh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương kiêm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương

20. Ông Dương Thanh Bình – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

21. Ông Bùi Minh Châu – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Phú Thọ

22. Ông Đỗ Văn Chiến – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

23. Ông Hoàng Xuân Chiến – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

24. Ông Mai Văn Chính – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

25. Ông Nguyễn Tân Cương – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

26. Ông Bùi Văn Cường – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

27. Ông Nguyễn Phú Cường – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai

28. Ông Phan Việt Cường – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Quảng Nam

29. Ông Trần Quốc Cường – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương

30. Ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang

31. Ông Nguyễn Hồng Diên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

32. Ông Đào Ngọc Dung – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội

33. Ông Đinh Tiến Dũng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

34. Ông Nguyễn Chí Dũng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư

35. Ông Võ Văn Dũng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương

36. Ông Nguyễn Quang Dương – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

37. Ông Vũ Đức Đam – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ

38. Ông Huỳnh Thành Đạt – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ

39. Ông Nguyễn Khắc Định – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Khánh Hòa

40. Ông Phan Văn Giang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

41. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Ninh Bình

42. Ông Trần Hồng Hà – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường

43. Ông Nguyễn Đức Hải – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – ngân sách của Quốc hội

44. Bà Nguyễn Thanh Hải – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Nguyên

45. Bà Bùi Thị Minh Hoài – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương

46. Ông Lê Minh Hoan – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

47. Ông Lữ Văn Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

48. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

49. Ông Nguyễn Văn Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

50. Ông Nguyễn Văn Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch

51. Ông Lê Minh Hưng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

52. Ông Lê Minh Khái – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ

53. Ông Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

54. Ông Trần Việt Khoa – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng

55. Ông Điểu Kré – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương

56. Bà Hoàng Thị Thúy Lan – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Vĩnh Phúc

57. Ông Chẩu Văn Lâm – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang

58. Ông Hầu A Lềnh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

59. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương

60. Ông Lê Thành Long – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

61. Ông Nguyễn Văn Lợi – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bình Phước

62. Ông Võ Minh Lương – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

63. Ông Lê Trường Lưu – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế

64. Ông Phan Văn Mãi – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre

65. Ông Châu Văn Minh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam

66. Ông Lại Xuân Môn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Cao Bằng

67. Bà Giàng Páo Mỷ – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Lai Châu

68. Ông Phạm Hoài Nam – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

69. Ông Trần Văn Nam – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bình Dương

70. Bà Lê Thị Nga – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

71. Ông Nguyễn Thanh Nghị – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng

72. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

73. Ông Đoàn Hồng Phong – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Nam Định

74. Ông Nguyễn Thành Phong – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh

75. Ông Hồ Đức Phớc – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước

76. Ông Trần Quang Phương – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

77. Ông Hoàng Đăng Quang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

78. Ông Lê Hồng Quang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chánh án thường trực Tòa án nhân dân tối cao

79. Ông Trần Lưu Quang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

80. Ông Trần Văn Rón – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Vĩnh Long

81. Ông Vũ Hải Sản – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

82. Ông Bùi Thanh Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao

83. Ông Trần Văn Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ

84. Ông Đỗ Tiến Sỹ – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hưng Yên

85. Bà Lâm Thị Phương Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

86. Ông Nguyễn Đức Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận

87. Bà Nguyễn Thị Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

88. Ông Phạm Viết Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu

89. Ông Trần Sỹ Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

90. Ông Vũ Hồng Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

91. Ông Lê Văn Thành – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng

92. Ông Huỳnh Chiến Thắng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

93. Ông Nguyễn Văn Thể – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

94. Bà Lê Thị Thủy – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Nam

95. Ông Trần Quốc Tỏ – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an

96. Bà Phạm Thị Thanh Trà – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ

97. Ông Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum

98. Ông Lê Minh Trí – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

99. Ông Lê Hoài Trung – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

100. Ông Huỳnh Tấn Việt – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

101. Ông Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng

102. Ông Lê Huy Vịnh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

103. Bà Võ Thị Ánh Xuân – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh An Giang

104. Ông Nguyễn Hữu Đông – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

105. Ông Ngô Đông Hải – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

106. Ông Đoàn Minh Huấn – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập tạp chí Cộng Sản

107. Ông Y Thanh Hà Niê Kdăm – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương

108. Ông Đặng Quốc Khánh – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang

109. Bà Đào Hồng Lan – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

110. Ông Lâm Văn Mẫn – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng

111. Ông Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Gia Lai

112. Ông Nguyễn Hải Ninh – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng

113. Ông Lê Quốc Phong – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

114. Ông Bùi Nhật Quang – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

115. Ông Thái Thanh Quý – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

116. Ông Nguyễn Văn Thắng – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Điện Biên

117. Ông Vũ Đại Thắng – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

118. Ông Lê Quang Tùng – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

119. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi

II- Danh sách trúng cử lần đầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

120. Ông Dương Văn An – Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

121. Ông Nguyễn Doãn Anh – Tư lệnh Quân khu 4

122. Ông Đỗ Thanh Bình – Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang

123. Ông Lê Tiến Châu – Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

124. Ông Hoàng Duy Chinh – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bắc Kạn

125. Ông Ngô Chí Cường – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Trà Vinh

126. Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

127. Ông Hoàng Trung Dũng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

128. Ông Hồ Quốc Dũng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định

129. Ông Đỗ Đức Duy – Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

130. Ông Phạm Đại Dương – Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

131. Ông Lương Quốc Đoàn – Phó chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam

132. Ông Nguyễn Quốc Đoàn – Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

133. Ông Nguyễn Văn Được – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An

134. Ông Nguyễn Văn Gấu – Chính ủy Quân khu 9

135. Ông Vũ Hải Hà – Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

136. Ông Lê Khánh Hải – Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

137. Ông Nguyễn Tiến Hải – Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

138. Ông Nguyễn Văn Hiền – Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không – không quân

139. Bà Nguyễn Thị Hồng – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

140. Ông Lê Quốc Hùng – Thứ trưởng Bộ Công an

141. Ông Lê Quang Huy – Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội

142. Ông Đỗ Trọng Hưng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thanh Hóa

143. Ông Trần Tiến Hưng – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

144.  Ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh

145. Ông Nguyễn Thanh Long – Bộ trưởng Bộ Y tế

146. Ông Lê Quang Mạnh – Bí thư Thành ủy Cần Thơ

147. Ông Lê Quốc Minh – Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

148. Ông Trần Hồng Minh – Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

149. Bà Hà Thị Nga – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

150. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương

151. Ông Bùi Văn Nghiêm – Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long

152. Ông Trần Thanh Nghiêm – Tư lệnh Quân chủng Hải quân

153. Ông Nguyễn Duy Ngọc – Thứ trưởng Bộ Công an

154. Ông Nguyễn Quang Ngọc – Tư lệnh Quân khu 3

155. Ông Thái Đại Ngọc – Tư lệnh Quân khu 5

156. Ông Đặng Xuân Phong – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai

157. Ông Lê Ngọc Quang – Phó tổng giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam

158. Ông Lương Tam Quang – Thứ trưởng Bộ Công an

159. Ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

160. Ông Vũ Hải Quân – Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

161. Ông Trần Đức Quận – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

162. Ông Trịnh Văn Quyết – Chính ủy Quân khu 2

163. Ông Nguyễn Kim Sơn – Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

164. Ông Nguyễn Thành Tâm – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh

165. Ông Dương Văn Thái – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang

166. Ông Lê Đức Thái – Tư lệnh Bộ đội biên phòng

167. Ông Nguyễn Hồng Thái – Tư lệnh Quân khu 1

168. Ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

169. Ông Phạm Xuân Thăng – Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

170. Ông Nguyễn Trường Thắng – Tư lệnh Quân khu 7

171. Ông Phạm Tất Thắng – Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội

172. Ông Trần Đức Thắng – Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

173. Ông Lê Đức Thọ – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

174. Ông Lê Tấn Tới – Thứ trưởng Bộ Công an

175. Ông Nguyễn Đình Trung – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

176. Ông Ngô Văn Tuấn – Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình

177. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

178. Ông Phạm Gia Túc – Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương

179. Ông Hoàng Thanh Tùng – Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

180. Bà Nguyễn Thị Tuyến – Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội

III- Danh sách Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

1. Ông Nguyễn Hoài Anh – Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận

2. Ông Lê Hải Bình – Phó trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương

3. Ông Võ Chí Công – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng

4. Ông Bùi Thế Duy – Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ

5. Ông Vũ Mạnh Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

6. Ông Nguyễn Long Hải – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

7. Bà Tôn Ngọc Hạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

8. Ông Nguyễn Văn Hiếu – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

9. Ông U Huấn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum

10. Ông Trịnh Việt Hùng – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

11. Ông Bùi Quang Huy – Bí thư thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

12. Ông Nguyễn Phi Long – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

13. Ông Hồ Văn Mừng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa

14. Ông Phan Như Nguyện – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu

15. Ông Y Vinh Tơr – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

16. Ông Lương Nguyễn Minh Triết – Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng

17. Ông Vương Quốc Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh

18. Ông Mùa A Vảng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Điện Biên

19. Ông Huỳnh Quốc Việt – Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Cà Mau

20. Ông Nguyễn Minh Vũ – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Nguồn: Tuổi trẻ Online