Ảnh chuyên đề: Kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955-10/9/2018)

     Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất họp tại Hà Nội từ 5-10/9/1955 đã quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thông qua Cương lĩnh nhằm đoàn kết mọi lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình trong cả nước. Từ đó đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn thống nhất về ý chí và hành động, làm tròn vai trò của mình trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể; xây dựng, tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối đoàn kết, tạo thành sức mạnh để hoàn thành công cuộc giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Ban thường trực Mặt trận Dân tộc thống nhất toàn quốc họp tại thủ đô Hà Nội, từ 5 – 10/9/1955

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kế tục sự nghiệp của Mặt trận Liên Việt, ngày 5/9/1955, tại Hà Nội

Đồng chí Xuân Thủy, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức họp báo giới thiệu nội dung bản cương lĩnh sau Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất toàn quốc (tháng 9/1955)

Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Quốc Việt (bên trái) thay mặt Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đón nhận Huân chương Sao Vàng của Đảng, Nhà nước, do đồng chí Trường Chinh (bên phải), Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc Hội trao tặng, ngày 8/12/1980, tại Hà Nội

Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng nói chuyện với các đại biểu dự Đại hội lần thứ III Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 14/12/1971, tại Hà Nội

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Tấn Phát phát biểu tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II, tổ chức từ 12 – 14/5/1983, tại Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với các đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ III, tháng 11/1998, tại Hà Nội

Đại hội lần thứ IV Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, từ 17 – 19/8/1994, tại Hà Nội

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Phạm Thế Hiển với các đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 27/8/1999, tại Hà Nội

Phiên khai mạc Đại hội lần VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 21/9/2004, tại Hà Nội

Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII , tổ chức từ 28 – 30/9/2009, tại Hà Nội

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019, ngày 26/9/2014, tại Hà Nội

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam