Trường Đoàn Lý Tự Trọng được Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tuyên dương là tập thể điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2019 – 2020

Sáng ngày 15/5/2020, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) đồng thời tuyên dương 147 tập thể và 233 cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 – 2020. Đó là những tấm gương tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực với những việc làm thiết thực và hết sức cụ thể; những gương sáng về việc nhận thức, thẩm thấu, vận dụng sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhiệm vụ được giao của bản thân, vận dụng khéo léo và tinh tế trong cuộc sống hàng ngày, trong giao tiếp ứng xử, trong giải quyết những vấn đề bức xúc thiết thực của Nhân dân.

Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả và có chiều sâu phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đơn vị trong nhiều năm qua, trường Đoàn Lý Tự Trọng vinh dự là một trong những tập thể được tuyên dương trong dịp này.

Đồng chí Huỳnh Ngô Tịnh – Hiệu trưởng trường Đoàn Lý Tự Trọng nhận hoa và bằng khen từ Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu. Ảnh: Tư liệu

Các tập thể được tuyên dương điển hình thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 – 2020 chụp hình lưu niệm với lãnh đạo thành phố. Ảnh: Trang tin điện tử Thành ủy

 

Tin: Hạnh Phạm

Ảnh: Tư liệu