Trường Đoàn Lý Tự Trọng triển khai dạy và học trực tuyến

     Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh Covid-19, nhằm đảm bảo kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, trường Đoàn Lý Tự Trọng triển khai dạy và học trực tuyến cho học viên các lớp Trung cấp Công tác thanh niên (khóa B70) và lớp đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội (khóa D38).

     Sáng nay 25/02, trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tổ chức 02 lớp học trực tuyến đầu tiên cho học viên lớp Trung cấp Công tác thanh niên khóa B70 với bài Kỹ năng vận động nguồn lực xã hội cho hoạt động Đoàn – Hội và lớp đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội khóa D38 với bài Kỹ năng Semaphore và Morse.

Học viên lớp B70 đang học trực tuyến bài Kỹ năng vận động nguồn lực xã hội cho hoạt động Đoàn – Hội

Giáo viên đang dạy bài Morse cho học viên lớp D38

Tiết học Seamaphore trực tuyến của lớp D38

     Lịch học trực tuyến được tổ chức theo đúng lịch học chính thức trên lớp, giúp cho học viên đảm bảo việc học tập và công tác. Các lớp học trực tuyến của nhà trường được duy trì đến khi có chỉ đạo mới của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc cho phép các trường chính thức tổ chức lại các lớp học.

 

Tin, ảnh: Hạnh Phạm