Tập huấn cho Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận, huyện

     Chiều ngày 16/5/2019, Ban Mặt Trận – An Ninh Quốc Phòng – Địa Bàn Dân Cư và trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức lớp tập huấn cho 37 đồng chí là Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 24 quận, huyện và thành viên Câu lạc bộ đội nhóm, các cơ sở Hội.

     Nội dung tập huấn với các vấn đề liên quan đến công tác tôn giáo trong thanh niên và các chính sách cho thanh niên dân tộc thiểu số ở thành phố Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Đức Thịnh