Lớp Tập huấn cán bộ Đoàn học sinh trường THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Năm học 2023 – 2024

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học trực thuộc Quận – Huyện Đoàn, Thành Đoàn Thủ Đức năm học 2023 – 2024 đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn cho đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường và các cá nhân dự kiến là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, Ban thường vụ Thành Đoàn phối hợp với Trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức lớp tập huấn cán bộ Đoàn học sinh trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên năm học 2023 – 2024 vào ngày 30/9/2023 (thứ Bảy) tại trường Đoàn Lý Tự Trọng

Với 294 học viên, phân bổ theo 6 tổ hoạt động xuyên suốt lớp tập huấn. Các học viên đã tham gia học tập 5 chuyên đề mang tính thời sự cấp bách và cần thiết trong hoạt động Đoàn tại các trường học hiện nay:

– Chuyên đề 1: Xây dựng “Trường học hạnh phúc” gắn với thực hiện nội dung “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” do TS. Nguyễn Văn Tường – Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và Hỗ trợ sức khỏe tinh thần Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM báo cáo.

– Chuyên đề 2: Truyền thông và tạo xu hướng tích cực trên mạng xã hội do ThS. Trần Tuấn Đạt (Thầy Beo U40) – Giảng viên Đại học, Nhà sáng tạo nội dung thực hiện.

– Chuyên đề 3 và Chuyên đề 4: Phương pháp tổ chức một số hoạt động trong trường học. Triển khai hoạt động trọng tâm năm học 2023 – 2024 và phong trào “Học sinh 3 tốt” do Đ/c Tô Minh Hiếu – Phó Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn, Ủy viên Ban Thư ký, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố trao đổi.

– Chuyên đề 5: Kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể do Đ/c Trần Nam Anh – Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường Đoàn Lý Tự Trọng thực hiện

Chương trình tập huấn cán bộ Đoàn học sinh trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên năm học 2023 – 2024 đã cơ bản đạt được mục tiêu đặt ra ban đầu. Tinh thần học tập của học viên là rất cao, luôn nỗ lực tham gia xây dựng bài giảng, thực hiện tốt nội quy của lớp học cũng như của Trường Đoàn Lý Tự Trọng.

Tin – Ảnh: Đức An