Lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ Đoàn cấp cơ sở đợt 1 năm 2018

     Nhằm cụ thể hóa việc thực hiện nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X (nhiệm kỳ 2017 -2022) về “nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn”, đặc biệt là cán bộ Đoàn cấp cơ sở; Lớp Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng dành cho cán bộ Đoàn cấp cơ sở đợt 1 năm 2018 khai giảng ngày 25/8/2018 tại trường Đoàn Lý Tự Trọng, với 21 học viên là các cán bộ Đoàn cấp cơ sở trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận.

     Trải qua thời gian 4 ngày học (từ ngày 25/9 đến ngày 28/9/2018), các học viên đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác Đoàn từ cơ bản đến nâng cao như: cán bộ Đoàn và phương pháp của Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở; công tác tổ chức của Đoàn cấp cơ sở; nghiệp vụ công tác tuyên giáo, văn phòng, kiểm tra – giám sát của Đoàn cấp cơ sở; phương pháp đoàn kết, tập hợp thanh niên; phương pháp thiết kế và tổ chức hoạt động tình nguyện; kỹ năng vận động thuyết phục; kỹ năng tham mưu, phối hợp và chỉ đạo của Đoàn cấp cơ sở; kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch; kỹ năng vận động nguồn lực xã hội cho hoạt động của Đoàn;… Tại mỗi chuyên đề, học viên được làm việc với các thầy cô là những người có nhiều kinh nghiệm trong công tác Đoàn, cùng trao đổi làm rõ những nội dung tại thực tế đơn vị.

     Tại buổi bế giảng lớp học, thầy Huỳnh Ngô Tịnh – Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng phát biểu  “Nhà trường cũng mong muốn các học viên sẽ vận dụng và đúc kết kinh nghiệm, làm sâu sắc hơn các kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng được trang bị, biến đó trở thành hành trang vững chắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”.

Thầy Huỳnh Ngô Tịnh – Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng phát biểu tại lễ bế giảng

     Tiếp tục công tác bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng dành cho cán bộ Đoàn cấp cơ sở, trường Đoàn Lý Tự Trọng sẽ tổ chức lớp học đợt 2 từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 11 năm 2018.

Tin bài: Chu Hiền