Trường Đoàn Lý Tự Trọng tiếp nhận nhân sự mới

     Sáng ngày 3/6/2019, đồng chí Phan Thị Thanh Phương – Phó Bí thư Thành Đoàn, Trưởng Ban Thiếu nhi đã đến làm việc tại trường Đoàn Lý Tự Trọng và trao quyết định điều động cán bộ. Theo đó, đồng chí Phạm Ngọc Quyên – cán bộ Ban Thiếu nhi Thành Đoàn được điều động đến công tác tại trường Đoàn Lý Tự Trọng kể từ ngày 01/6/2019 theo quyết định số 540 – QĐ/TĐTN – BTC của Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh.

     Về phía trường Đoàn Lý Tự Trọng, đồng chí Huỳnh Ngô Tịnh – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng đã thay mặt nhà trường tiếp nhận đồng chí Phạm Ngọc Quyên và trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Quyên giữ chức vụ Phó phòng Hợp tác phát triển (QĐ số 119 – QĐ/TĐ-TC ngày 01/6/2019 của Hiệu trưởng trường Đoàn Lý Tự Trọng).

     Sau đây là một số hình ảnh trao quyết định nhân sự:

Đồng chí Huỳnh Ngô Tịnh – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ

Tin: Hạnh Phạm

Ảnh: Tư liệu