Thanh niên cần trang bị nhiều kỹ năng để hoàn thiện bản thân, đáp ứng với yêu cầu xã hội

Sáng ngày 17 tháng 10 năm 2023, Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tổ chức tọa đàm “Nhu cầu trang bị kỹ năng thực hành xã hội trong đoàn viên, thanh niên khu vực địa bàn dân cư hiện nay”.

Theo UNESCO, ba thành tố hợp thành năng lực của con người là: kiến thức, kỹ năng và thái độ. Hai yếu tố sau thuộc về kỹ năng thực hành xã hội (THXH), có vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách, bản lĩnh, tính chuyên nghiệp và sự thành công của mỗi người

Vấn đề đặt ra là cần phải cung cấp những kỹ năng cần thiết, thích ứng với cuộc sống phong phú, sinh động, phức tạp và chuyển biến không ngừng. Từ đó có thể giúp ĐVTN giải quyết được các vấn đề nảy sinh từ các tình huống, các thách thức trong cuộc sống hàng ngày. Mặt khác, kỹ năng THXH là một thành phần quan trọng trong nhân cách con người ở xã hội hiện đại, muốn thành công và sống có chất lượng trong xã hội hiện đại, con người phải có những kiến thức và kỹ năng THXH cần thiết. Kỹ năng THXH vừa mang tính xã hội vừa mang tính cá nhân, do đó để quá trình trang bị kỹ năng THXH đạt chất lượng, hiệu quả cao thì nhất thiết phải được định hướng đúng đắn và quản lý quá trình này một cách chặt chẽ, khoa học. Như vậy trang bị kỹ năng THXH cho đoàn viên, thanh niên phải được xác định là một nhiệm vụ, là một nội dung trong giáo dục nhân cách toàn diện.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về các nội dung trọng tâm:

– Thực trạng và nhu cầu trang bị các kỹ năng THXH cần thiết trong đoàn viên, thanh niên khu vực địa bàn dân cư hiện nay.

– Nội dung, hình thức trang bị kỹ năng THXH trong đoàn viên, thanh niên khu vực địa bàn dân cư hiện nay.

– Trao đổi, chia sẻ các mô hình, giải pháp trong việc tổ chức trang bị các kỹ năng THXH cần thiết trong đoàn viên, thanh niên khu vực địa bàn dân cư hiện nay.

– Công tác phối hợp, chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn trong việc triển khai tổ chức trang bị các kỹ năng THXH cần thiết trong đoàn viên, thanh niên khu vực địa bàn dân cư hiện nay.

Tham dự tọa đàm có đại diện Đảng ủy phụ trách công tác thanh niên các đơn vị, đại diện các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố và giáo viên Trường Đoàn Lý Tự Trọng.

Nhằm lắng nghe những ý kiến trao đổi và định hướng nội dung, tọa đàm được diễn ra dưới sự chủ tọa của đồng chí Doãn Trường Quang – Ủy viên BTV Thành Đoàn, Trưởng Ban Mặt trận – ANQP – ĐBDC, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Huỳnh Ngô Tịnh – Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng.

Đóng góp cho tọa đàm, có 5 bài tham luận đến từ các đơn vị và cá nhân:

– Tham luận của Thành Đoàn thành phố Thủ Đức – Đồng chí Nguyễn Phương Ngọc – Phó Bí thư thành Đoàn TP. Thủ Đức: “Nhu cầu trang bị kỹ năng thực hành xã hội trong đoàn viên, thanh niên khu vực địa bàn dân cư Thành phố Thủ Đức”

– Tham luận của Quận Đoàn 11 – Đồng chí Võ Hữu Ngợi – UV.BTV Quận Đoàn 11: “Nhu cầu trang bị kỹ năng thực hành xã hội trong đoàn viên, thanh niên khu vực địa bàn dân cư Quận 11”

– Tham luận của đồng chí Mai Nguyễn Hoàng Long – Bí thư Đoàn Phường 10 – Quận Gò Vấp “Nhu cầu trang bị kỹ năng thực hành xã hội trong đoàn viên, thanh niên khu vực địa bàn dân cư Phường 10 – Quận Gò Vấp”

– Tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang – Bí thư Đoàn xã Trung An – huyện Củ Chi “Nhu cầu trang bị kỹ năng thực hành xã hội trong đoàn viên, thanh niên khu vực địa bàn dân cư xã Trung An – huyện Củ Chi”.

– Tham luận của đồng chí Phạm Ngọc Quyên – Phó Trưởng khoa Kỹ Năng – Trường Đoàn Lý Tự Trọng “Đẩy mạnh huấn luyện trang bị kỹ năng thực hành xã hội trong đoàn viên, thanh niên khu vực địa bàn dân cư”

Ngoài ra, tọa đàm còn đón nhận 10 ý kiến phát biểu, thảo luận của các đồng chí đến từ các cơ sở Đoàn khác nhau với những đặc trưng, đặc thù riêng, thuận lợi, khó khăn cũng như những ý tưởng, giải pháp phù hợp cho từng địa phương cụ thể.

Phát biểu tổng kết tọa đàm, đồng chí Doãn Trường Quang – Ủy viên BTV Thành Đoàn, Trưởng Ban Mặt trận – ANQP – ĐBDC, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh đã một lần nữa nhấn mạnh vai trò và tính cấp thiết của việc trang bị kỹ năng THXH cho thanh thiếu niên nói chung, cũng như thanh niên trên địa bàn dân cư nói riêng. Đồng chí đã yêu cầu các đơn vị phải có định hướng cụ thể trong việc nắm bắt nhu cầu thực tế của thanh niên, nhằm trang bị đúng và đủ những kỹ năng cần thiết cho từng đối tượng.

Tin: Lê Nghĩa; ảnh: Tuyết Mai, Lê Nghĩa