Hành trình theo dấu chân người đi tìm hình của nước và bài học cho thế hệ trẻ hôm nay

Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2023, nhằm hướng tới kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí minh (19/5/1890 – 19/5/2023), 112 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2023) và kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023), Tổ Tu dưỡng – Chi đoàn Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị tại “Di tích lịch sử quốc gia nơi đồng chí Nguyễn Tất Thành ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước” – số 05, Châu Văn Liêm, Phường 14, Quận 5 với chủ đề “Nhớ về Bác – lòng ta sắt son hơn”.

Tại buổi sinh hoạt, mọi người đã được nghe thuyết minh về hành trình ra đi tìm đường cứu nước, quá trình hoạt động cách mạng của Người tại Phan Thiết và Sài Gòn; xem phim tư liệu; tham luận về chủ đề “Hành trình người đi tìm hình của nước và bài học cho thế hệ trẻ hôm nay”. Buổi sinh hoạt là môi trường trao đổi, rèn luyện, bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng và đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Đoàn viên, thành viên Tổ Tu dưỡng của Trường Đoàn Lý Tự Trọng.

Tin – Ảnh: Quang Long