Giáo viên Trường Đoàn Lý Tự Trọng thông qua bài giảng mới trước Hội đồng khoa học

Thông qua bài giảng là hoạt động được tổ chức thường xuyên chặt chẽ từ việc phân công giáo viên hướng dẫn chuyên môn, góp ý nội dung cấp khoa và báo cáo trước Hội đồng Khoa học cấp trường nhằm tạo điều kiện giúp giáo viên rèn luyện nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu, khám phá, bổ sung thêm nhiều chuyên đề mới hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu của các cơ sở hiện nay.

Ngày 25 và 26 /5/2023 vừa qua Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tổ chức thông qua bài giảng mới quý 2 năm 2023 cho Cán bộ, Giáo viên Trường Đoàn. Trong đợt thông qua bài giảng quý 2 có 05 giáo viên thực hiện với các nội dung: Công tác phát triển đoàn viên; Dư luận xã hội và phương pháp nắm bắt, định hướng cho Đoàn viên, Thanh niên; Kỹ năng tư duy sáng tạo của cán bộ Đoàn; Kỹ năng vận động, thuyết phục của cán bộ Đoàn; Kỹ năng tổ chức hội thi; Trống Đội cơ bản; Kỹ năng tổ chức tọa đàm; Kỹ năng xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc của cán bộ Đoàn.

Giáo viên trình bày bài giảng mới trước Hội đồng khoa học

 

Danh mục bài giảng của giáo viên được thông qua đến thời điểm hiện tại: http://danhmuc.truongdoan.edu.vn

Tin – Ảnh: Mỹ Tiên