Nhập học lớp chức danh Tổng Phụ Trách Đội trường học khóa D14 năm 2012-2013

Nhập học lớp Đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội trường học

Khóa D14 (2012 -2013)

Thực hiện thông báo chiêu sinh số: 151/TB-TĐ  ngày 07 tháng 08 năm 2012 về việc chiêu sinh lớp đào tạo chức danh Tổng  phụ trách Đội trường học khóa D14 (2012 -2013), Trường Đoàn Lý Tự Trọng thông báo đến các đồng chí có mặt tại trường, đúng 8g00 ngày 02 tháng 10 năm 2012 để nghe phổ biến quy chế học tập và lịch toàn khóa.

Thời gian nhập học chính thức:  8g00, thứ ba, ngày 09 tháng 10 năm 2012

Địa điểm: Trường Đoàn Lý Tự  Trọng, số 03, Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

Học phí toàn khóa: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)

Kính mong các đơn vị tạo điều kiện để học viên tham dự đầy đủ và đúng giờ.

 

Thông báo triệu tập. (Tải về tại đây)