Hội nghị cán bộ công chức trường đoàn năm 2013

Ngày 25/01/2013, trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2013 với sự tham dự của 33/37 cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường…

 

Ngày 25/01/2013, trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2013 với sự tham dự của 33/37 cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường. Hội nghị đánh giá lại hoạt động của trường Đoàn Lý Tự Trọng trong năm 2012 với nhiều nỗ lực chung của tập thể cán bộ nhà trường, đặc biệt là việc tiếp nhận và đưa vào sử dụng trụ sở mới xây dựng tại Thủ Đức.

Bên cạnh đó Ban Giám hiệu trường Đoàn cũng nhìn nhận còn nhiều hạn chế cần phải tập trung nỗ lực khắc phục, đặc biệt trong giai đoạn mới với những yêu cầu mới đặt ra. Trước đó, nhà trường cũng đã tổ chức một hội nghị cấp khoa, một hội nghị cấp phòng để lấy ý kiến cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và các giải pháp cho nhiệm vụ năm 2013.

Dịp này, Công đoàn nhà trường cũng đã trao giấy khen của Công đoàn Cơ quan Thành Đoàn cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Anh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường cũng yêu cầu toàn trường nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013; bên cạnh đó, nhà trường cũng cố gắng để nâng cao phúc lợi, đời sống của cán bộ, giáo viên, công nhân viên.