Chi bộ Trường Đoàn Lý Tự Trọng nhận khen thưởng Tập thể học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch số 125-KH/ĐUK ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân

Read more