Tuyển sinh – Đại học Luật văn bằng 1 hệ VLVH năm 2017

1. Đối tượng dự tuyển: 

  • Thi tuyển: đối với học viên đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.
  • Miễn thi tuyển: đối với học viên đã tốt nghiệp một đại học khác.

2. Văn bằng, thời gian đào tạo và hình thức học:

  • Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân Luật.
  • Thời gian đào tạo: 4 năm.
  • Hình thức học: học vào 4 buổi tối 2, 3, 4 và 5 hàng tuần.

3. Thời gian, địa điểm phát hành, nhận hồ sơ, đăng ký ôn tập và thi tuyển sinh:

  • Thời gian phát hành, nhận hồ sơ: hạn chót nhận hồ sơ đến hết ngày 20/1/2017.
  • Thời gian ôn tập dự kiến: 08/02/2017.
  • Thời gian thi tuyển sinh dự kiến: 08/03/2017.
  • Địa điểm phát hành, nhận hồ sơ: phòng Hợp tác phát triển (Phòng A001), trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 3 Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
  • Địa điểm học:  trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 3 Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. ĐT: 08 3722 8766 – 0908 773386.