Chiêu sinh lớp Đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội trường học – Khóa D28

I. ĐỐI TƯỢNG – TIÊU CHUẨN:

Đối tượng:

– Tổng phụ trách Đội (hoặc phó Tổng phụ trách Đội) chưa qua lớp đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội.

– Sinh viên các trường đại học, cao đẳng yêu thích công tác Đội.

– Cán bộ Đoàn phụ trách công tác thiếu nhi tại các cơ sở Đoàn, cán bộ các nhà Thiếu nhi.

Tiêu chuẩn:

– Đã tốt nghiệp trung học phổ thông.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – SỐ LƯỢNG – HÌNH THỨC HỌC :

Thời gian: 9 tháng, dự kiến khai giảng vào tháng 09 năm 2017.

Địa điểm: trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

Số lượng: Tối đa 60 học viên/ lớp

Hình thức họcVừa học vừa làm (cả ngày thứ ba và thứ tư hàng tuần).

III. CHƯƠNG TRÌNH HỌC – THỦ TỤC ĐĂNG KÝ – KINH PHÍ:

1/ Chương trình đào tạo: gồm 03 phần:

– Những vấn đề chung về lý luận, công tác thanh thiếu nhi:    60 tiết

– Nghiệp vụ kỹ năng công tác thiếu nhi:                                  480 tiết

– Thực tập chuyên môn và thực hiện khóa luận tốt nghiệp:     60 tiết

2/Thủ tục đăng ký:

Hồ sơ đăng ký:

– Phiếu dự tuyển theo mẫu của Trường Đoàn Lý Tự Trọng. (Tải về tại đây)

 01 bản sao một trong các văn bằng sau: bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học chính trị, trung học phổ thông hoặc bổ túc văn hóa (có công chứng).

 02 tấm hình 3×4 (ghi đầy đủ họ, tên, ngày, tháng, năm sinh).

Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ:

– Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến ngày 10/9/2017.

– Địa điểm: Phòng Đào tạo, trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

– Điện thoại liên lạc: 08.37228778

– Email: phongdaotao_truongdoan@yahoo.com.vn

Trường Đoàn Lý Tự Trọng sẽ thẩm định hồ sơ và thông tin kết quả cho người dự tuyển.

3/Kinh phí:

– Trường Đoàn Lý Tự Trọng chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí khóa học.

– Học phí 4.000.000đ (Bốn triệu đồng), bao gồm tiền tài liệu, đồng phục, vật dụng học tập. Học phí không bao gồm chi phí tham gia trại.

Trường Đoàn Lý Tự Trọng rất mong lãnh đạo các đơn vị, Ban Thường vụ Đoàn và Hội đồng Đội các quận, huyện triển khai thực hiện theo nội dung thông báo.