Đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng

Vừa qua, tại Trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Chính trị tổ chức lễ công bố quyết định phân công ủy viên Bộ Chính trị. Theo đó, tại quyết định số 01-QĐNS/TW ngày 5-2-2021, Bộ Chính trị phân công đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Võ Văn Thưởng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu trân trọng cảm ơn Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cảm ơn Bộ Chính trị đã tin tưởng phân công nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng vào thời điểm khởi đầu một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đây thực sự là một vinh dự lớn lao, đồng thời là một trách nhiệm rất nặng nề trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang kỳ vọng vào những bước phát triển vững chắc của Đảng và đất nước sau Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp.

Đồng chí Võ Văn Thưởng sinh ngày 13-12-1970, vào Đảng ngày 18-11-1993; quê quán: xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; trình độ lý luận chính trị: cao cấp; trình độ chuyên môn: thạc sĩ Triết học. Đồng chí Võ Văn Thưởng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khóa XII; đại biểu Quốc hội: khóa XII, XIV.

Đồng chí Võ Văn Thưởng từng là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh,…

Nguồn: Trang tin điện tử Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh