Vòng bán kết 2 hội thi “Olympic Cánh én” lần 10 – năm 2016

Sáng ngày 24/02 tại trường Đoàn Lý Tự trọng đã khai mạc vòng bán kết 2 hội thi phụ trách Đội giỏi – “Olympic Cánh én” lần 10 năm 2016. Hội thi diễn ra trong bốn ngày tại trường Đoàn Lý Tự Trọng và Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại Thanh Thiếu nhi tỉnh Bình Thuận.

Hình ảnh ngày trại đầu tiên tại trường Đoàn Lý Tự Trọng:

ly-tu-trong-olympic-canh-en-12

ly-tu-trong-olympic-canh-en-15

ly-tu-trong-olympic-canh-en-14

ly-tu-trong-olympic-canh-en-13

Hình ảnh những ngày trại tiếp theo tại thành phố Phan Thiết – Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại Thanh Thiếu nhi tỉnh Bình Thuận:

ly-tu-trong-olympic-canh-en-16

ly-tu-trong-olympic-canh-en-17

ly-tu-trong-olympic-canh-en-18

ly-tu-trong-olympic-canh-en-21

ly-tu-trong-olympic-canh-en-19

ly-tu-trong-olympic-canh-en-26

ly-tu-trong-olympic-canh-en-25

ly-tu-trong-olympic-canh-en-28

ly-tu-trong-olympic-canh-en-23

ly-tu-trong-olympic-canh-en-24

ly-tu-trong-olympic-canh-en-30

ly-tu-trong-olympic-canh-en-31

ly-tu-trong-olympic-canh-en-32

ly-tu-trong-olympic-canh-en-33

ly-tu-trong-olympic-canh-en-34

ly-tu-trong-olympic-canh-en-36

ly-tu-trong-olympic-canh-en-35

ly-tu-trong-olympic-canh-en-38

ly-tu-trong-olympic-canh-en-39

ly-tu-trong-olympic-canh-en-40

ly-tu-trong-olympic-canh-en-44

ly-tu-trong-olympic-canh-en-45

ly-tu-trong-olympic-canh-en-43

ly-tu-trong-olympic-canh-en-42

ly-tu-trong-olympic-canh-en-41