Trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức đi thực tế Tây Nguyên

     Nhằm thực hiện chương trình năm 2018 và củng cố nâng chất chuyên môn của giáo viên, Ban Giám hiệu trường đoàn Lý Tự Trọng tổ chức chương trình thực tế ba tỉnh Tây Nguyên trong 05 ngày từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 03 tháng 11 năm 2018.

     Ngày 31 tháng 10 năm 2018, đoàn thực tế do thầy Hà Tài Sáu – Phó Hiệu trưởng trường Đoàn Lý Tự Trọng làm trưởng Đoàn gặp gỡ làm việc với tỉnh đoàn Gia Lai và thành đoàn thành phố Pleiku. Qua buổi làm việc, đoàn thực tế đã tìm hiểu, nắm bắt được thực trạng hoạt động đoàn, nhu cầu của tập thể tỉnh đoàn Gia Lai nói chung và cơ sở đoàn trực thuộc nói riêng về công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng dành cho cán bộ đoàn.

     Sáng ngày 01 tháng 11 năm 2018 đoàn sẽ di chuyển đến Đắc Lắc và tiếp tục làm việc, trao đổi các nội dung với tỉnh Đoàn.

     Một số hình ảnh trong chương trình thực tế: