Triển khai sử dụng phần mềm hệ thống quản lý lớp đào tạo bồi dưỡng, tập huấn

Chiều ngày 19.5.2020, trường Đoàn Lý Tự Trọng đã triển khai hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống quản lý lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho toàn thể giáo viên của nhà trường nhằm phát huy hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điểm danh và đánh giá mức độ tham gia của học viên đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn của trường Đoàn.

Trong những năm qua, công tác điểm danh và theo dõi tình hình học tập của học viên các lớp bồi dưỡng, tập huấn với số lượng hơn 300 học viên/một buổi học khiến giáo viên chủ nhiệm các lớp gặp không ít khó khăn, vất vả. Phần mềm hệ thống quản lý lớp đào tạo, bồi dưỡng tập huấn ra đời đã phần nào giải quyết vấn đề này.

Trong thời gian tới, trường Đoàn Lý Tự Trọng tiếp tục điều chỉnh, nâng cấp phần mềm trong quá trình đưa vào sử dụng để đáp ứng yêu cầu quản lý học viên các lớp bồi dưỡng, tập huấn. Toàn thể giáo viên nhà trường về cơ bản đã nắm được cách vận hành và phấn khởi khi có thêm công cụ hỗ trợ.

Đồng chí Châu Minh Hòa – trưởng phòng Đào tạo triển khai hướng dẫn giáo viên sử dụng phần mềm hệ thống quản lý lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn

Toàn cảnh buổi triển khai sử dụng phần mềm hệ thống quản lý lớp đào tạo bồi dưỡng, tập huấn

 

Tin, ảnh: Thúy An