Ngày hoạt động cao điểm “Tuổi trẻ cơ quan Thành Đoàn thực hiện chủ đề năm của thành phố, tham gia hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng đô thị” năm 2023

Sáng ngày 11/8/2023, tại Nhà thiếu nhi Quận 4, Chi đoàn Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tham gia Ngày hoạt động cao điểm “Tuổi trẻ cơ quan Thành Đoàn thực hiện chủ đề năm của thành phố, tham gia hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng đô thị” năm 2023 do Đoàn cơ quan Thành Đoàn phối hợp với Quận Đoàn 4 tổ chức.

Trong hoạt động, Đoàn viên Chi đoàn đã được tham gia hỗ trợ các hoạt động thiết thực, cụ thể như: Tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, thanh niên sử dụng ứng dụng VNEID; trao tặng quà, học bổng, máy vi tính cho chiến sĩ tình nguyện có hoàn cảnh khó khăn; Tư vấn giới thiệu việc làm; tư vấn khởi nghiệp, nhận diện cơ hội đầu tư cho thanh niên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Tin: Quang Long – Ảnh: Nam Anh