Lớp tập huấn Bí thư Đoàn kiêm Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn năm 2020

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Đoàn thuộc khu vực lực lượng vũ trang tại địa bàn dân cư cũng như tạo môi trường, điều kiện để lực lượng Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kiêm Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn được học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác về những vấn đề chuyên môn liên quan, ngày 26/6/2020, Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố đã phối hợp cùng Thành Đoàn và Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tổ chức lớp tập huấn Bí thư Đoàn kiêm Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự phường, xã, thị Trấn tại trường Đoàn Lý Tự Trọng với sự tham gia của 261 học viên.

 Trong thời gian tập huấn, các bạn học viên đã được trang bị những chuyên đề phục vụ cho công tác của người Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, với các nội dung quan trọng và bổ ích như: Mục tiêu, quan điểm của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Vai trò, trách nhiệm của Bí thư Đoàn kiêm Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn; Công tác Đảng, công tác chính trị trong công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương, trong xây dựng lực lượng, huấn luyện hoạt động và chiến đấu của lực lượng dân quân, trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Chuyên đề thời sự trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, học viên còn tham gia sinh hoạt chuyên đề, thảo luận nhóm nhằm giải quyết các tình huống có liên quan trong công tác.

Lớp tập huấn đã trang bị nhiều kiến thức bổ ích cho các đồng chí là Bí thư Đoàn kiêm Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn; giúp các đồng chí tiếp tục công tác tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Một số hình ảnh của lớp tập huấn:

Thạc sỹ, Đại úy Nguyễn Nho Đông, Trưởng Ban Chính trị trường Quân sự thành phố báo cáo chuyên đề “Mục tiêu, quan điểm của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; “Vai trò, trách nhiệm của Bí thư Đoàn kiêm Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn”

Đồng chí Võ Văn Thọ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh thành phố báo cáo chuyên đề “Vai trò, trách nhiệm của Bí thư Đoàn kiêm Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn; Công tác Đảng, công tác chính trị trong công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương; trong xây dựng lực lượng, huấn luyện hoạt động và chiến đấu của lực lượng dân quân; trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ”

Học viên thuyết trình, nói lên tâm tư nguyện vọng của bản thân về công tác Chính trị tại địa phương

Tập thể học viên lớp tập huấn chụp ảnh lưu niệm cùng Báo cáo viên và Ban Giám hiệu trường Đoàn Lý Tự Trọng

 

Tin, ảnh: Lê Nghĩa