Chi bộ trường Đoàn Lý Tự Trọng học tập, làm theo lời Bác

Từ khi Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch số 100-KH/TU ngày 17 tháng 3 năm 2017 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, Chi bộ trường Đoàn Lý Tự Trọng luôn quan tâm chỉ đạo Ban Giám hiệu nhà trường, các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Chính vì vậy trong năm 2017, trường Đoàn Lý Tự Trọng đã đạt được kết quả nổi bật trong học tập và làm theo lời Bác đó là được đón nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn của Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

truong-doan-ly-tu-trong-chi-bo-hoc-tap-lam-theo-loi-bac-01

Thầy Huỳnh Ngô Tịnh (thứ ba từ trái sang) – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Đoàn Lý Tự Trọng nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn.

Phát huy những kết quả đạt được năm 2017, cấp uỷ Chi bộ trường Đoàn Lý Tự Trọng cũng đặt ra những bài học kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, đảng viên nhà trường:

     Trước hết là nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, đặc biệt các đồng chí là đảng viên thông qua việc cấp uỷ Chi bộ trường Đoàn Lý Tự Trọng đã đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng với các hình thức phù hợp. Theo đó, Chi bộ trường Đoàn Lý Tự Trọng đã trang bị tài liệu học tập và làm theo Bác cho tất cả các đồng chí đảng viên thực hiện việc phát tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 đến từng đảng viên để mỗi đảng viên nghiên cứu, thảo luận trên cơ sở tự phê bình và phê bình gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên trong tháng. Từ đó, mỗi đảng viên tự đề ra các giải pháp khắc phụ khuyết điểm của bản thân, xây dựng kế hoạch để thực hiện hiệu quả công việc ở tháng tiếp theo. Với chủ đề năm 2018 nhà trường đề ra là: “Đổi mới, sáng tạo, tiếp bước truyền thống 45 năm trường Đoàn Lý Tự Trọng” thì ngay từ tháng 1 cấp ủy chi bộ đã yêu cầu các đảng viên phải tiên phong, gương mẫu bắt tay vào những kế hoạch cụ thể ngay từ đầu năm 2018 và học từ Bác “phong cách dân chủ, quần chúng”. Đồng thời Chi bộ trường Đoàn Lý Tự Trọng cũng xác định việc học tập học tập và làm theo Bác là phải thường xuyên, liên tục nên trong tháng 2 “phong cách khoa học” của Bác được đưa ra thảo luận sôi nổi trong sinh hoạt chi bộ.

     Cấp uỷ Chi bộ trường Đoàn Lý Tự Trọng còn chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, lãnh đạo các khoa, phòng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điều này đã có tác động tích cực đối với việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách người đứng đầu, đảng viên với sự xuất hiện nhiều tấm gương đảng viên đi đầu, gương mẫu vì công việc chung của nhà trường.

truong-doan-ly-tu-trong-chi-bo-hoc-tap-lam-theo-loi-bac-03
Thầy Huỳnh Văn Toàn (thứ ba từ phải sang) – Trưởng khoa Kỹ năng 
trường Đoàn Lý Tự Trọng nhận Huân chương Lao động hạng Hai do Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trao tặng.

     Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Đảng viên tốt thì chi bộ tốt, chi bộ tốt thì Đảng vững mạnh và lãnh đạo cách mạng thắng lợi”. Chính vì vậy nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là một nhiệm vụ rất quan trọng mà Chi bộ trường Đoàn Lý Tự Trọng đã quyết tâm thực hiện trong năm 2018. Và do đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ được quan tâm nâng cao đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng. Thường xuyên nghiên cứu, thảo luận để mỗi đảng viên chi bộ phải xác định những công việc cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ của mình để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác sẽ là những nội dung không thể thiếu trong những buổi sinh hoạt chi bộ trường Đoàn Lý Tự Trọng trong thời gian tới.

Chu Hiền