Lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học – Cao đẳng – Trung cấp năm học 2019 – 2020

           Sáng ngày 14/5/2020, trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức lớp Bồi dưỡng chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học – Cao đẳng – Trung cấp năm học 2019 – 2020. Lớp diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa thanh niên với sự tham gia của 100 đồng chí đến từ các đơn vị.

           Tham gia báo cáo chuyên đề tại lớp Bồi dưỡng có đồng chí Ông Thị Ngọc Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn với chuyên đề “Công tác triển khai, thực hiện các hướng dẫn, chỉ đạo mới trong công tác xây dựng Đoàn đối với khu vực trường học” và đồng chí Phạm Kiều Hưng, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Sở Y tế Thành phố, nguyên Trưởng Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn với chuyên đề “Vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam tại các trưởng Đại học – Cao đẳng – Học viện”. 

           Sau đây là một số hình ảnh:

Toàn cảnh lớp Bồi dưỡng chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường
Đại học – Cao đẳng – Trung cấp năm học 2019 – 2020

Đồng chí Ông Thị Ngọc Linh báo cáo chuyên đề
“Công tác triển khai, thực hiện các hướng dẫn, chỉ đạo mới trong công tác xây dựng Đoàn đối với khu vực trường học”

Đồng chí Phạm Kiều Hưng báo cáo chuyên đềVai trò nòng cốt chính trị
của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam tại các trưởng Đại học – Cao đẳng – Học viện” 

Học viên nghiên cứu tài liệu

 Tin, ảnh: Đức Thịnh