Lớp Trung cấp công tác Thanh niên – Khóa B69 thực tập chuyên môn

     Nhằm gắn liền việc học tập lý luận, nghiệp vụ công tác thanh niên, với hoạt động thực tiễn trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu niênm, từ ngày 30/7 đến 04/8/2019, trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức cho lớp Trung cấp công tác Thanh niên – Khóa B69 thực tập chuyên môn tại Đoàn Phường 2, Quận 6 và Đoàn Phường 16, Quận 8.

     Thông qua chương trình thực tập chuyên môn, học viên có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao tính sáng tạo về các kỹ năng, nghiệp vụ, các loại hình hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu niên với Đoàn viên, thanh niên tại Đoàn Phường 2, Quận 6 và Đoàn Phường 16, Quận 8.