Toạ đàm “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho thanh niên hiện nay”

     Sáng ngày 14.11.2019, trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức toạ đàm “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho thanh niên Việt Nam. Toạ đàm nhằm đánh giá vai trò của kỹ năng thực hành xã hội đối với đoàn viên, thanh niên hiện nay; phân tích thực trạng trang bị kỹ năng thực hành xã hội từ đó đề xuất các mô hình, giải pháp trang bị kỹ năng thực hành xã hội.

     Tham dự toạ đàm có các chuyên gia nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực kỹ năng như TS. Đào Lê Hoà An – UV BCH Hội tâm lý học Trung ương; TS. Nguyễn Hồng Phan – Trưởng Bộ môn Tâm lý, khoa Giáo dục, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn, các cơ sở Đoàn khu vực quận huyện và công nhân lao động.

     Toạ đàm nhận được 11 ý kiến thảo luận của các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp, các chuyên gia, các cơ sở đoàn và học viên của trường Đoàn Lý Tự Trọng. Trọng tâm các ý kiến đều thống nhất kỹ năng thực hành xã hội đóng vai trò quan trọng trong quá trình lập thân lập nghiệp của thanh niên; các kỹ năng thực hành xã hội được xác định trong chương trình 17-CTr/TĐTN-BTNTH của Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh là các kỹ năng đã được chắt lọc thông qua khảo sát, thể hiện sự cần thiết phải trang bị, tuy nhiên, trong quá trình trang bị kỹ năng thực hành xã hội cần phải điều chỉnh, mở rộng kỹ năng để phù hợp với đoàn viên, thanh niên. Các ý kiến cũng đồng thuận về việc cần nâng cao tính phối hợp giữa các đơn vị sự nghiệp Thành Đoàn, giữa Thành Đoàn và Sở Giáo dục trong việc đào tạo kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh, sinh viên, tăng cường học kỹ năng qua trải nghiệm thực tế.

     “Trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho đoàn viên, thanh niên đã được các sở ban ngành, các cấp bộ Đoàn quan tâm triển khai rộng rãi trong thời gian qua, tuy nhiên, việc trang bị này có thực sự trở thành kỹ năng cho thanh niên hay không là một vấn đề khiến những người làm công tác Đoàn và công tác giáo dục phải trăn trở” – đồng chí Huỳnh Ngô Tịnh – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Đoàn Lý Tự Trọng phát biểu tại toạ đàm. Đồng chí Huỳnh Ngô Tịnh cũng khẳng định rằng việc trang bị kỹ năng thực hành xã hội trước tiên là cần thiết cho bản thân đoàn viên thanh niên và sau đó là đóng góp vào công cuộc xây dựng xã hội.

     Sau đây là một số hình ảnh của toạ đàm:

Tiết mục văn nghệ “Việt Nam ơi” của học viên lớp B70

Đồng chí Dương Trọng Phúc – Phó Hiệu trưởng nhà trường trình bày kết quả một số công trình nghiên cứu, khảo sát về nhu cầu trang bị kỹ năng thực hành xã hội của thanh niên hiện nay.

Đồng chí Lê Xuân Dũng – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Học sinh sinh viên TP.Hồ Chí Minh phát biểu tại toạ đàm.

Đồng chí Nguyễn Quang Cường – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm thanh niên TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại toạ đàm.

Đồng chí Cao Văn Đức – Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại toạ đàm

Đại diện Quận Đoàn Thủ Đức phát biểu

TS. Đào Lê Hoà An – UV BCH Hội Tâm lý học Trung ương phát biểu

TS. Nguyễn Hồng Phan – Trưởng Bộ môn Tâm lý, khoa Giáo dục, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại toạ đàm.

Đồng chí Trần Đức Sự – Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại toạ đàm.

Đại diện Quận Đoàn Phú Nhuận phát biểu

Học viên lớp Trung cấp công tác thanh niên B70 phát biểu

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền – Nguyên Phó khoa Công tác Đoàn – Hội trường Đoàn Lý Tự Trọng phát biểu.

Tin: Hạnh Phạm

Hình ảnh: Tư liệu