Hội nghị ký kết giao ước thi đua – Khối thi đua 44 năm 2022

Nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2022; tạo phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực góp phần nâng cao năng suất lao động, phát huy ý tưởng sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 08 đơn vị trong Khối thi đua 44 gồm Trường Đoàn Lý Tự Trọng, Nhà Văn hóa Sinh viên, Nhà Văn hóa Thanh niên, Nhà Thiếu nhi Thành phố, Ký túc xá sinh viên Lào, Hãng phim Trẻ, Báo Tuổi Trẻ, Báo Khăn Quàng Đỏ. Ngày 30/6/2022, Trường Đoàn Lý Tự Trọng – Khối trưởng Khối thi đua 44 tổ chức Hội nghị triển khai chương trình hoạt động và ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Tổng quan chương trình

Tham dự chương trình Hội nghị có đồng chí Đỗ Phan Như Nguyệt – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Thành Đoàn, đại diện lãnh đạo các đơn vị cùng các đồng chí là cán bộ phụ trách thi đua – khen thưởng các đơn vị trong Khối và Văn phòng Thành Đoàn.

Mở đầu chương trình, đồng chí Dương Trọng Phúc – Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng trình bày dự thảo chương trình hoạt động của các đơn vị trong khối.

Đồng chí Dương Trọng Phúc – Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng trình bày dự thảo chương trình hoạt động

Trong chương trình, đồng chí Đỗ Phan Như Nguyệt – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Thành Đoàn đã có phát biểu chỉ đạo cũng như định hướng chung cho hoạt động chung của các đơn vị trong Khối.

Đồng chí Đỗ Phan Như Nguyệt – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Thành Đoàn phát biểu chỉ đạo

Đại diện lãnh đạo các đơn vị cùng trao đổi, thảo luận và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn chương trình hoạt động của Khối trong năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Đại diện Báo Tuổi Trẻ phát biểu ý kiến
Đồng chí Quách Hải Đạt – Giám đốc Nhà Văn hóa Sinh viên phát biểu ý kiến
Đồng chí Lê Châu Hà – đại diện Báo Khăn Quàng Đỏ phát biểu ý kiến
Đồng chí Phan Vân Vinh – Đại diện Hãng Phim Trẻ phát biểu ý kiến

Đồng chí Huỳnh Ngô Tịnh – Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng, Khối trưởng Khối thi đua 44 phát biểu tiếp thu các ý kiến đóng góp từ các đơn vị để xây dựng hoàn thiện hơn chương trình hoạt động của Khối.

Đồng chí Huỳnh Ngô Tịnh – Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng, Khối trưởng Khối thi đua phát biểu tiếp thu các ý kiến

Cuối chương trình, lãnh đạo các đơn vị trong khối tiến hành ký kết giao ước thi đua.

Lãnh đạo các đơn vị ký kết giao ước và chụp ảnh lưu niệm

Tin: Thanh Thúy

Ảnh: Hồng Long